Theo Báo cáo giao hàng nông sản Mỹ do Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào tối qua, theo giờ Việt Nam, sản lượng giao hàng của cả ba mặt hàng nông nghiệp chính của Mỹ đều thấp hơn so với tuần trước đó, tuy nhiên, mặt hang riêng Đậu tương chỉ thấp hơn đôi chút so với tuần trước và vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng giao hàng của của Ngô và Lúa mỳ đều thấp hơn tuần trước và cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng giao hàng của Ngô tuần vừa rồi chỉ bằng 1/6 sản lượng cùng kỳ 2018.
Tốc độ giao hàng Ngô của Mỹ tiếp tục thụt lùi về tốc độ khi tính cả sản lượng giao hàng tuần này, sản lượng lũy kế từ đầu niên vụ vẫn thiếu 138 triệu bushel hay 3,5 triệu tấn để đạt được tiến độ theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, tăng so với mức tuần trước tại 121 triệu bushel hay 3 triệu tấn. Với Đậu tương, dù sản lượng vẫn ở mức tốt nhưng tốc độ giao hàng cũng đã chậm lại, thiếu 31 triệu bushel hay 844 nghìn tấn để đạt tiến độ dự báo của USDA. Tốc độ giao hàng Lúa mỳ vẫn giữ nguyên khi mức chênh lệch với mục tiêu của USDA vẫn giữ nguyên tại 2 triệu bushel hay 54,4 nghìn tấn.
Vào 3h sáng ngày 05/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ tiếp tục công bố Báo cáo tiến độ Mùa vụ và chất lượng cây trồng của Mỹ với các số liệu như sau:
Trong đó, số liệu tiến độ mùa vụ cho thấy quá trình thu hoạch Ngô và Đậu tương đều có tiến triển so với tuần trước đó nhưng vẫn rất chậm so với vùng kỳ năm ngoái cũng như trung bình 5 năm.
Thu hoạch Ngô với chỉ đạt 52% so với mức 74% năm ngoái và trung bình 5 năm tại mức 75%. Đây vẫn là mức thu hoạch Ngô chậm thứ ba trong lịch sử, chỉ nhanh hơn năm 2009 và 1992. Chất lượng Ngô không thay đổi so với tuần trước với tỷ lệ Ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời ở mức 58%.
Thu hoạch Đậu tương đã tiến đến gần hơn so với tiến độ năm ngoái tại 75% nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với trung bình 5 năm tại 87%. Đây là số liệu thu hoạch Đậu tương chậm thứ tư trong lịch sử, nhanh hơn các năm 1985, 2009 và 1984 lần lượt có tiến độ đạt 64%, 58% và 52% trong cùng thời điểm. Trong báo cáo sáng nay, USDA không công bố số liệu chất lượng Đậu tương.
Trong khi đó, tiến độ gieo trồng Lúa mỳ vụ đông chậm lại đôi chút ở mức 89% nhưng vẫn nhanh hơn so với năm ngoái và trung bình 5 năm lần lượt ở mức 83% và 88%. Tốc độ Lúa mỳ nảy mầm cũng rất tốt tại 71%, nhỉnh hơn năm ngoái tại 69% nhưng thấp hơn trung bình 5 năm tại 74%. Chất lượng Lúa mỳ vụ Đông tuần này tăng cao hơn so với tuần trươc 1 điểm phần trăm và đạt 57% so với năm ngoái tại mức 5
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV