Số liệu Giao hàng Ngô gây thất vọng nhất khi thấp hơn sản lượng tuần trước lẫn cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng Giao hàng Lúa mỳ tuần 30/01 dù cao gần gấp đôi tuần trước nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ giao hàng của Lúa mỳ Mỹ đã tăng cao hơn tốc độ cần thiết để đạt được mục tiêu xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp.
Trong khi đó, sản lượng giao hàng của Đậu tương lại tăng mạnh, cao hơn cả tuần trước và cùng kỳ năm ngoái. Trong 1,355,627 tấn Đậu tương được giao tuần 30/01, có 552,523 tấn được giao đến Trung Quốc. Tốc độ giao hàng theo mùa vụ của Đậu tương cũng đã bắt kịp tốc độ cần thiết để hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu của USDA.
 

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)