Marco Antonio dos Santos, một nhà khí tượng học nông nghiệp đang làm việc cho Rural Clima tại Uberlândia, bang Minas Gerais cho biết tình trạng thời tiết khô khắp Brazil đảm bảo ít nhất một tuần hay dài hơn. Ông nói “với tình trạng đó, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt để thu hoạch cà phê, mía, ngô và bông, cùng với các sản phẩm khác”.
Thomson Reuters Weather Dashboard cho biết về cơ bản lượng mưa tích lũy bằng 0 tính tới 7/7 tại vành đai trồng mía chính quanh Ribeirão Preto, bang Sao Paulo.
Dự báo tương tự áp dụng cho khu vực sản xuất cà phê hàng đầu của phía nam Minas Gerais. Nông dân cà phê đã sử dụng rộng rãi các máy móc đắt tiền để làm khô cà phê trước khi họ có thể đưa vụ mới ra thị trường. Dưới thời tiết khô hơn công việc của họ sẽ tăng tốc.
Sản lượng vụ thu hoạch mía ở trung nam Brazil thấp hơn sản lượng năm trước khoảng 30 triệu tấn, theo báo cáo mới nhất từ một tổ chức ngành mía Unica.
Vụ thu hoạch cà phê cũng đang chậm so với vụ thu hoạch năm ngoái và trung bình trong 5 năm qua. Điều tương tự cũng xảy ra với vụ thu hoạch ngô.
Thời tiết khô được dự kiến xảy ra cho phép các nhà sản xuất tăng cường thu hoạch bù cho sự chậm trễ đó.
Mặc dù một số nhà giao dịch chỉ ra khả năng sương giá tại khu vực trung nam trong những ngày tới, ông dos Santos tại Rural Climaf cho biết ông thấy không có nhiều rủi ro khi nhiệt độ được dự kiến không giảm xuống mức yêu cầu để điều đó xảy ra.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet