Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), tháng 10, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục giảm 6,4 so với cùng kì, chỉ đạt gần 63 triệu USD. Tính đến hết tháng 10, cá ngừ của Việt Nam đã xuất được sang 107 thị trường, trong khi năm ngoái 103 thị trường.
Cho tới cuối tháng 10, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam. Tỉ trọng xuất khẩu thị trường này vẫn sao hơn so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, sau một thời gian tăng trưởng tốt liên tục, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ trong tháng 10 đã chững lại khiến tỉ trọng thị trường Mỹ trong tổng xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sụt giảm so với tháng trước.
Giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ trong tháng 10 chỉ ở mức tương đương so với cùng kì năm 2018, đạt 26 triệu USD.
Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang khối thị trường này trong tháng 10 vẫn giảm gần 25% so với tháng 10/2018. Do đó, tính tổng 10 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này vẫn giảm gần 12% so với với cùng kì năm trước, đạt 120 triệu USD. Trái với xu hướng xuất khẩu cá ngừ sang EU, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang ASEAN đang có dấu hiệu phục hồi.
Giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang khối thị trường này trong tháng 10 tăng 10% so với tháng 10/2018. Tuy nhiên, do sự sụt giảm liên tục trong những tháng trước đó nên tổng giá trị xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm vẫn giảm 3% so với cùng kì, đạt 43 triệu USD.
Nguồn: Vietnambiz.vn