Xuất khẩu trong tháng 12/2019 đạt 35.790 bao (60 kg/bao), giảm từ 39.576 bao trong cùng tháng năm trước.
Sự sụt giảm trong xuất khẩu cà phê từ Costa Rica, một trong những nhà sản xuất nhỏ nhất của Trung Mỹ nhưng được biết tới cà phê chất lượng cao, là thấp hơn dưới dạng phần trăm so với sự sụt giảm trong tháng 11 và 12/2019 (xuất khẩu giảm lần lượt 30% và 55%).
Trong 3 tháng đầu của niên vụ hiện tại 2019/20, xuất khẩu cà phê Costa Rica đạt tổng cộng 61.417 bao, giảm gần 27% so với cùng kỳ 3 tháng trong niên vụ trước.
Trong niên vụ 2018/19, nước này đã xuất khẩu 1,06 triệu bao, giảm khoảng 13% so với niên vụ trước đó.

Nguồn: VITIC/Reuters