Tháng trước cơn bão Nate đã gây thiệt mạng 14 người ở quốc gia trung Mỹ này và để hàng nghìn người không có nhà cửa, đây là một thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ.
Mưa lớn gây thiệt hại hàng nghìn ha cây trồng tại nước này cũng như cầu đường và đường cao tốc để lại những vùng đất nông nghiệp không có người tiếp cận trong nhiều ngày.
Costa Rica, được biết đến cà phê chất lượng cao, đã xuất khẩu 1,11 triệu bao trong niên vụ 2016/17, giảm 10,5% so với niên vụ trước.
Niên vụ cà phê ở Trung Mỹ và Mixico, khu vực cùng nhau sản xuất khoảng 1/5 lượng cà phê arabia của thế giới, hoạt động từ tháng 10 tới tháng 9 năm sau.
Nguồn: VITIC/Reuters