Xuất khẩu cà phê trong tháng 12/2019 từ Honduras, nhà sản xuất hàng đầu của Trung Mỹ, đạt tổng cộng 339.608 bao (60 kg/bao) so với 354.121 bao trong cùng kỳ một năm trước.
Theo Dagoberto Suazo phó chủ tịch IHCAFE, các hợp đồng xuất khẩu trong tháng 12/2019 có nguồn cung ít hơn và giá giảm cũng khiến xuất khẩu giảm trong tháng 12/2019.
Trong 3 tháng đầu của vụ hiện tại 2019/2020, xuất khẩu cà phê của Honduras đạt tổng cộng 521.411 bao, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.
IHCAFE dự báo xuất khẩu 6,58 triệu bao trong niên vụ 2019/2020, hay giảm khoảng 3% so với xuất khẩu 6,81 triệu bao trong niên vụ trước. Các quan chức của IHCAFE cho biết sự sụt giảm này do giá thấp cũng như tình trạng hạn hán ảnh hưởng tới các đồn điền trong khu vực.
Niên vụ cà phê tại Trung Mỹ và Mexico, cùng sản xuất khoảng 1/5 sản lượng cà phê arabica thế giới, sẽ hoạt động thừ tháng 10 tới tháng 9 năm sau.

Nguồn: VITIC/Reuters