Trong giai đoạn nói trên, Trung Quốc tiếp tục là khách hàng lớn nhất của gạo Campuchia, chiếm 40% tổng khối lượng.
Chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia, Song Saran, cho biết Trung Quốc là thị trường chủ chốt của Campuchia và vương quốc này dự kiến sẽ xuất khẩu tổng cộng 250.000 tấn sang thị trường này trong năm nay.
Cũng trong 11 tháng đầu năm 2019, Campuchia xuất khẩu 174.397 tấn gạo sang thị trường Châu Âu, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu chính thức của Campuchia, nước này đã xuất khẩu tổng cộng 514.149 tấn gạo sang 59 quốc gia/lãnh thổ trong 11 tháng đầu năm 2019, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: VITIC/china.org.cn