Báo cáo hàng tuần của USDA cho thấy việc hủy bỏ đơn hàng của người mua Trung Quốc đã khiến tổng lượng xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc giảm xuống -45,222 tấn, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu xuất khẩu trong năm 2013 và làm lu mờ kỷ lục trước đó -17.614 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 2/1.
Xuất khẩu thị lợn sang Trung Quốc đạt tổng cộng 139.719 tấn, phản ánh xuất khẩu trước đó.
Các cảng container hàng đầu của Trung Quốc đã giảm hàng tồn đọng khi công nhân trở lại làm việc sau khi việc hạn chế đi lại khiến không có người làm và tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu đã dịu đi.
Xuất khẩu ròng đậu tương sang Trung Quốc, thường là điểm đến hàng dầu của hạt có dầu này, là âm 90,281 tấn, thấp nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 5/8/2019, khi USDA báo cáo xuất khẩu đậu tương sang Trung Quốc là âm 422.658 tấn.
Các thương nhân theo dõi chặt chẽ việc xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi kể từ khi Bắc Kinh và Washington ký hiệp ước thương mại giai đoạn 1 vào giữa tháng 1/2020.
 

Nguồn: VITIC/Reuters