Sản lượng của cả cà phê arabica và robusta đều tăng trong năm 2018 - 2019, mặc dù phần lớn mức tăng đến từ robusta, tăng 6,7% lên 66,04 triệu bao so với năm 2017 - 2018. Sản lượng cà phê arabica tăng 1,8% lên 102,68 triệu bao, theo ICO.
Sản lượng tăng ở tất cả khu vực ngoại trừ Mexico và Trung Mỹ, nơi thu hoạch giảm 0,8% xuống còn 21,47 triệu bao. Gần một nửa số cà phê thế giới được sản xuất tại Nam Mỹ, nơi sản lượng ước tính tăng 4,8% lên 80,95 triệu bao trong năm nay.
Sản lượng ở châu Á & châu Đại Dương tăng 4,6% lên 48,46 triệu bao trong khi sản lượng ở châu Phi tăng 1,9% lên 17,99 triệu bao.
Nguồn cung cà phê lớn
Nguồn cung lớn hơn trong năm cà phê 2018 - 2019 được phản ánh qua sự gia tăng của xuất khẩu. Trong 11 tháng đầu năm 2018 - 2019, xuất khẩu cà phê thế giới tăng 9,2% lên tới 120,28 triệu bao so với cùng kì năm ngoái.
Xuất khẩu cà phê arabica trong 11 tháng đầu năm tăng 11,3% do xuất khẩu của Colombia và Brazil tăng hơn nhiều so với các quốc gia khác giảm.
Xuất khẩu từ Colombia tăng 8,6% lên 13,88 triệu bao, trong khi từ Brazil tăng 25,4% lên 38,57 triệu bao. Phần lớn cà phê của Colombia được xuất khẩu và các lô hàng tăng 7,8% lên 12,53 triệu bao trong 11 tháng đầu năm 2018 - 2019.
Tanzania và Kenya cũng xuất khẩu nhiều hơn trong giai đoạn này, với xuất khẩu tăng lần lượt 47,4% và 11% lên 1,04 triệu bao và 743.203 túi.
Sản xuất tăng 31,1% lên 38,72 triệu bao của Brazil đã dẫn đến sự tăng trưởng trong xuất khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu từ Ethiopia, nhà xuất khẩu lớn thứ hai của Brazil, giảm 4,8% xuống còn 3,23 triệu bao.
Nguồn: ICO
Xuất khẩu của các quốc gia khác giảm 4,1% xuống còn 24,99 triệu bao trong 11 tháng đầu năm. Theo ICO, xuất khẩu từ 6 trong số 10 thành viên lớn nhất trong khu vực Mexico và Trung Mỹ đều giảm trong giai đoạn này.
Xuất khẩu từ Honduras giảm 5,1% xuống 6,57 triệu bao, từ Peru giảm 7,3% xuống 3,14 triệu bao và từ Mexico giảm 11,7% xuống 2,53 triệu bao.
Tuy nhiên, xuất khẩu từ Guatemala trong giai đoạn này tăng 5% lên 3,34 triệu bao và xuất khẩu từ Nicaragua tăng 13,2% lên 2,64 triệu bao.
Nguồn: ICO
Trong khi đó, xuất khẩu cà phê robusta tăng 5,6% lên 42,84 triệu bao trong 11 tháng đầu năm 2018 - 2019. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới và tổng khối lượng xuất khẩu tăng 3,9% lên 24,97 triệu bao.
Tuy nhiên, xuất khẩu của Ấn Độ giảm 5,6% xuống 5,62 triệu bao và xuất khẩu của Indonesia giảm 9,8% xuống 4,82 triệu bao.
Xuất khẩu của Uganda vẫn ổn định, tăng 0,6% lên 4,09 triệu bao.
Tính đến nay, trong khi xuất khẩu cà phê trên thế giới tăng, xuất khẩu trong tháng 8 giảm 4% xuống còn 10,45 triệu bao so với tháng 8/2018. Xuất khẩu cà phê arabica giảm 2,3% xuống còn 6,54 triệu bao và robusta tăng 6,6% lên 3,9 triệu bao.
Xuất khẩu cà phê arabica giảm vì sản xuất giảm từ các quốc gia khác giảm 15,3% xuống còn 1,99 triệu bao trong tháng 8, trong khi xuất khẩu của Brazil vẫn ổn định ở mức 3,27 triệu bao. Tuy nhiên, xuất khẩu của Colombia Milds tăng 18,3% lên 1,29 triệu bao.
Tiêu thụ cà phê toàn cầu ước tính tăng 2,1% lên 164,82 triệu bao trong năm nay. Tiêu thụ tại các nước nhập khẩu tăng 2,4% lên 114,51 triệu bao trong khi tiêu thụ tại các nước xuất khẩu tăng 1,3% lên 50,31 triệu bao, chiếm 30,5% lượng tiêu thụ của thế giới.
Sản lượng thặng dư năm thứ hai liên tiếp, gây áp lực về giá
Sản xuất cà phê năm 2018 - 2019 đã vượt mức tiêu thụ toàn cầu 4,05 triệu bao, đánh dấu năm thặng dư thứ hai. Tổng thặng dư tích lũy là 5,48 triệu bao.
Lượng thặng dư này là một trong những yếu tố khiến giá giảm trong năm nay với chỉ số giá tổng hợp trung bình trong 11 tháng đầu năm đạt 100,47 US cent/pound trong khi chỉ số trong năm 2017 - 2018 là 111,51 US cent/pound và trong năm 2016 - 2017 là 132,43 US cent/pound.
Ngoài ra, xuất khẩu cà phê trong năm nay đã lập kỉ lục mới và gây thêm áp lực về giá. Tổng khối lượng vận chuyển trong 11 tháng đầu năm đạt 120,28 triệu bao, vượt qua tổng khối lượng trong năm 2017 - 2018.
Giá cà phê hôm nay 4/10: Tăng 200 đồng/kg trở lại, giá cao su tiếp tục giảmGiá cà phê hôm nay 4/10: Tăng 200 đồng/kg trở lại, giá cao su tiếp tục giảm
Nguồn: Linh Giang/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng