Bản tin Kim loại

Bản tin Năng lượng

Bản tin Ngũ cốc & Hạt có dầu
Bản tin Cà phê, Cacao, Đường & Bông, Cao su
 

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)