Tải toàn bộ báo cáo dưới đây:

rice_price_-_weeklybangkokthailand5-24-2017_WLKW.pdf