Thời gian :                 21-23/08/2017

Địa điểm : The International Center - Toronto

6900 Airport Road, Mississauga, Ontario L4V 1E8

Đây là một trong những Hội chợ quốc tế lớn nhất về dệt may tại Canada. Các doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại website : http://www.appareltextilesourcing.com

Hoặc liên hệ với ban tổ chức theo địa chỉ sau:

3414 South Garfield Ave.

Suite A Commerce, CA 90040

Mr. David Pennes, Director of Sales

Tel : +1 818 912 6738

Email : dpennes@manufacturer.com

Hoặc :Mr. John Banker, Director of Exhibitions

Tel : +1 310 403 1105

Email : jbanker@manufacturer.com

Nguồn: vietnamexport.com