"Bên cạnh việc tiếp tục ổn định hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ trong tương lai sẽ tập trung vào việc bảo vệ chống lại các rủi ro kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tránh sự tăng trưởng nhanh chóng trong đòn bẩy của các công ty, và cũng sẽ xem xét các tác động của các khoản vay tăng về chi phí của giá sinh hoạt, bất động sản" Ma Jun phát biểu với tờ báo chính thức của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang cố gắng đưa kênh tín dụng nhiều hơn vào nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng nhưng cũng đang bảo vệ chống lại thúc đẩy tăng mạnh trong thị trường bất động sản và thổi bùng bong bóng thị trường này.

Các dấu hiệu nền kinh tế đang tăng đã tạo thêm “room” cho ngân hàng trung ương nhằm giữ nguyên chính sách cho tới hiện tại vì vậy phải đưa ra các biện pháp để đối phó với bất kỳ cú sốc nào từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước và dự kiến ​tăng lãi suất của Mỹ.

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế -VITIC/Reuters