Theo Markit / Nikkei Nhật Bản, PMI sản xuất điều chỉnh giảm theo mùa 48,0 trong tháng 4 so với một thức 49,1 trong tháng 3.

 Các chỉ số vẫn thấp hơn ngưỡng 50 cho thấy sự co hẹp từ việc mở rộng trong 2 tháng liên tiếp và chỉ ra hoạt động sản xuất giảm nhiều nhất kể từ tháng 1/2013.

 Các thành phần đầu ra của chỉ số PMI cũng giảm xuống 47,9 từ 49,8 trong tháng trước cho thấy sự sụt giảm nhanh nhất kể từ tháng 4/2014.

 Lần đầu tiên trong nhiều trận động đất xảy ra ở Kumamoto, làm hư hại nhà cửa, gây ra lở đất tại các nhà máy điện tử và phụ tùng ô tô trong khu vực phải  tạm dừng sản xuất.

 Một số công ty đã bắt đầu để tiếp tục sản xuất, và các nhà kinh tế cho rằng nếu xu hướng này tiếp tục sau đó Nhật Bản sẽ có thể nhanh chóng thoát khỏi những tác động về sản lượng sản xuất.

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế/ Reuters