Chênh lệch giữa Chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium ) và giá đường thô hàng ngày tăng đáng kể từ 59,97 USD/tấn trong tháng 12/2019 lên 76,16 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 9/2018.
Niên vụ 2019/20, sản lượng đường Thái Lan dự báo sẽ chỉ đạt 9,5 triệu tấn, giảm 28% so với niên vụ trước do hạn hán xảy ra khắp 14 tỉnh, thành thuộc miền Trung, Nam và Đông Bắc Thái Lan.
Tại Việt Nam, tháng 1/2020 đã có đường nhập khẩu chính thức áp dụng ATIGA và tiêu thụ trong nước ở thời điểm cuối tháng. Giá đường sau Tết bán ra thị trường thấp hơn đường sản xuất trong nước ở mức 12.400 - 12.800 đồng/kg, có nơi bán giá cao hơn, khoảng 13.200 - 13.300 đồng/kg.
Lũy kế từ đầu vụ đến ngày 31/1, các nhà máy ép được hơn 2,5 triệu tấn mía và sản xuất được 249.995 tấn đường các loại.
Các nhà máy đường vào vụ muộn sau tết bắt đầu hoạt động như Phổ Phong, KCP, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Đường Việt Nam (Khánh Hòa) sẽ giúp nguồn cung tăng lên.
Như vậy, không có hiện tượng thiếu đường trong tháng 2. Tuy nhiên, giá trong nước chịu tác động thế giới nên có xu hướng gia tăng để tiệm cận với giá thành sản xuất.
Bên cạnh đó, giá tăng nên đường nhập khẩu theo ATIGA chưa nhiều, diễn biến thị trường đường trong nước sẽ lệ thuộc lớn vào diễn biến thế giới vì đánh giá vụ mùa 2019/2020 không đạt sản lượng như dự kiến.
Chi tiết về báo cáo thị trường đường tháng 1/2020 tại đây:
 

Nguồn: Đan Thanh/Kinh tế &Tiêu dùng