Riêng tháng 8/2019, Việt Nam cũng đã nhập khẩu 191,7 triệu tấn, trị giá 212,64 triệu USD, giảm 17% về lượng và giảm 16,8% về trị giá so với tháng 7/2019 – đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ.
Tám tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hạt điều chủ yếu từ Bờ Biển Ngà, chiếm 34,28% tổng lượng điều nhập khẩu đạt 388,1 nghìn tấn, trị giá 499 triệu USD, tăng 28,49% về lượng nhưng giảm 15,26% trị giá, giá nhập bình quân 1285,76 USD/tấn, giảm 34,05% so với cùng kỳ năm 2018.
Riêng tháng 8/2019, Việt Nam cũng đã nhập từ Bờ Biển Ngà 84,28 nghìn tấn, trị giá 92,1 triệu USD, giảm 5,31% về lượng và giảm 8,75% trị giá, giá nhập bình quân 1092,76 USD/tấn, giảm 3,63% so với tháng 7/2019; so với tháng 8/2018 thì tăng 20,61% về lượng nhưng giảm 27,8% trị giá, giá nhập bình quân giảm 40,14%.
Tiếp theo là thị trường Ghana, so với 8 tháng đầu năm 2018 đây là một trong những thị trường mới cung cấp hạt điều cho Việt Nam đạt 197,2 nghìn tấn, trị giá 240,47 triệu USD, giá nhập bình quân 1219,16 USD/tấn, riêng tháng 8/2019 Việt Nam cũng đã nhập từ thị trường 24,1 nghìn tấn, trị giá 25,07 triệu USD, giảm 52,02% về lượng và giảm 51,94% về trị giá, giá nhập bình quân 1036,97 USDS/tấn, tăng 0,16% so với tháng 7/2019. Kế đến là thị trường Nigieria với 130 nghìn tấn, trị giá 151,92 triệu USD, giá nhập bình quân 1163,66 USD/tấn, riêng tháng 8/2019 cũng đã nhập 28,5 nghìn tấn, trị giá 29,71 triệu USD, giảm 13,78% về lượng và giảm 20,77% trị giá, giá nhập bình quân 1042,04 USD/tấn, giảm 8,11% so với tháng 7/2019.
Ngoài ra, thị trường Đông Nam Á cũng là thị trường chủ lực cung cấp hạt điều cho Việt Nam, chiếm 17,42% trong đó chủ yếu nhập từ thị trường Campuchia chiếm tới 90% tổng lượng điều nhân trong khu vực đạt 174,5 nghìn tấn, trị giá 293,38 triệu USD, tăng 54,26% về lượng và tăng 27,79% trị giá, giá nhập bình quân 1680,94 USD/tấn, giảm 17,16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8/2019 Việt Nam cũng đã nhập từ Campuchia 1,9 nghìn tấn, trị giá 3,2 triệu USD, giảm 24% về lượng và giảm 12,15% trị giá, giá nhập bình quân 1684,21 USD/tấn, tăng 15,59% so với tháng 7/2019, so sánh với tháng 8/2018 thì đều giảm cả lượng, trị giá và giá nhập bình quân tương ứng với 74,32%; 79,82% và 24,41%.
Cùng với đó, Việt Nam còn nhập khẩu hạt điều từ các thị trường khác nữa như: Cộng hòa Tanzania 180 tấn, trị giá 538,9 nghìn USD, giá nhập bình quân 2994,21 USD/tấn; nhập từ Singapore 130 tấn, trị giá 119,9 nghìn USD, giá bình quân 922,82 USD/tấn.
Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm nay Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ thị trường Indonesia, tăng 78,02% về lượng và 46,07% trị giá, giá nhập bình quân 1693 USD/tấn, giảm 17,95%.
Thị trường nhập khẩu hạt điều 8 tháng năm 2019

Thị trường

8 tháng năm 2019

+/- so với cùng kỳ 2018 (%)*

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Bờ Biển Ngà

388,123

499,033,288

28.49

-15.26

Campuchia

174,536

293,384,012

54.26

27.79

Indonesia

16,743

28,345,835

78.02

46.07

(*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: VITIC