Một số mặt hàng có trị giá xuất khẩu tăng mạnh trong 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước: xuất khẩu nhóm hàng đồ chơi dụng cụ, thể thao và bộ phận tăng hơn 4 lần so với năm trước đó; xuất khẩu sản phẩm từ cao su tăng 191,97%; xuất khẩu gạo tăng 144,10%.
Nhiều nhóm mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Tây Ban Nha trong 11 tháng năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng xuất khẩu giảm 27,59%; hạt điều giảm 28,99%; xuất khẩu thủy sản giảm 18,77% so với cùng kỳ năm trước; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 27,59%; đá quý và kim loại quý giảm 20,26%...
Thâm nhập thị trường Tây Ban Nha doanh nghiệp nên biết:
- Việc giới thiệu sản phẩm thành công phụ thuộc nhiều vào các đầu mối tại Tây Ban Nha và quan hệ cá nhân. Tây Ban Nha có nhiều kênh phân phối bán hàng đa dạng, bên cạnh những đại siêu thị, siêu thị, cửa hàng tự chọn…thì các cửa hàng bán lẻ truyền thống vẫn tồn tại phổ biến và việc có mối quan hệ các đầu mối địa phương thường sẽ là điều kiện thuận lợi để phân phối hàng đến những cửa hàng này.
- Các giấy tờ cơ bản để đưa hàng nông lâm thủy hải sản vào Tây Ban Nha gồm có: Vận đơn, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận nhập khẩu. Tây Ban Nha áp dụng những quy định thuế quan hài hòa của EU, các quy định về tiêu chuẩn thực phẩm của EU, ngoài ra còn có một số quy định khác.
 Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Tây Ban Nha 11T/2020

(tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2020 của TCHQ)

ĐVT:  USD

Nhóm mặt hàng

Tháng 11/2020

+/- so với tháng 10/2020 (%)

11 tháng năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 11T 2020 (%)

Tổng KNXK

153.358.631

-18,08

1.936.187.966

-22,70

100

Điện thoại các loại và linh kiện

36.321.211

-36,06

646.604.563

-32,30

33,40

Hàng dệt, may

18.177.733

-23,47

262.824.344

-33,16

13,57

Giày dép các loại

20.476.713

10,06

158.812.693

-25,80

8,20

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

13.106.185

-19,71

154.237.444

-2,06

7,97

Cà phê

7.930.437

19,14

150.937.106

-19,92

7,80

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

17.609.220

8,70

110.796.728

4,16

5,72

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

959.482

-80,81

60.180.841

431,93

3,11

Hàng thủy sản

4.116.383

-58,51

59.279.204

-18,77

3,06

Sắt thép các loại

4.928.820

18,04

37.373.434

-19,61

1,93

Hạt điều

2.886.700

60,65

25.566.455

-28,99

1,32

Gỗ và sản phẩm gỗ

2.073.922

-35,65

24.878.027

-18,52

1,28

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

1.539.947

-42,54

22.976.635

-4,26

1,19

Phương tiện vận tải và phụ tùng

2.673.350

4,12

19.661.241

-27,59

1,02

Sản phẩm từ sắt thép

1.370.659

-3,89

17.074.940

-19,01

0,88

Sản phẩm từ chất dẻo

1.345.616

6,13

16.218.214

-15,34

0,84

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

1.331.548

-19,47

16.092.605

-6,71

0,83

Cao su

1.092.061

10,60

11.069.024

-13,47

0,57

Sản phẩm từ cao su

1.458.199

15,35

7.953.039

191,97

0,41

Hạt tiêu

749.105

71,46

7.023.779

1,65

0,36

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

393.293

34,08

2.890.347

-10,56

0,15

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

323.096

1,47

2.108.491

-20,26

0,11

Sản phẩm gốm, sứ

119.111

5,16

1.672.449

-20,74

0,09

Gạo

58.750

 

806.077

144,10

0,04

Hàng hóa khác

12.317.091

4,84

119.150.286

-22,35

6,15

Nguồn: VITIC