Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2017 lượng xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trị giá tăng rất mạnh trên 41%, đạt trên 10,55 triệu tấn, tương đương 5,63 tỷ  USD.

Giá nhập khẩu xăng dầu trong tháng 10/2017 đạt 573,1 USD/tấn, tăng 3,7% so với tháng 9/2017, nhưng so với cùng tháng năm 2016 thì tăng tới 19,3%, đạt trên 1,05 triệu tấn, trị giá 604,47 triệu USD (tăng 16% về lượng và tăng 20,3% về trị giá so với tháng 9/2017).

Trong 10 tháng đầu năm nay, giá xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam tăng trên 27,8% so với giá trung bình 10 tháng đầu năm ngoái, đạt khoảng 533,3 USD/tấn; trong đó, giá xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt mức giá cao nhất 617,5 USD/tấn, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016 và nhập khẩu từ Nhật Bản giá thấp nhất 434,8 USD/tấn, tăng 21%.  

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ thị trường Singapore; nhập từ thị trường này chiếm 35% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 32% trong tổng kim ngạch, đạt gần 3,71 triệu tấn, trị giá trên 1,82 tỷ USD (tăng 5% về lượng và tăng 30,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái).

Hàn Quốc đứng vị trí  lớn thứ 2 về thị trường cung cấp xăng dầu nhập khẩu cho Việt Nam với 2,41 triệu tấn, trị giá  1,49 tỷ USD, chiếm 22,8% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,4% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 81% về lượng và tăng 113% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến thị trường Malaysia đạt 2,11 triệu tấn, trị giá 976,84 triệu USD, chiếm 20% về lượng và chiếm 17,4% tổng trị giá; giảm 19,3% về lượng và giảm 4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước,.

Bên cạnh đó, xăng dầu còn được nhập khẩu từ Thái Lan 1,41 triệu tấn, trị giá 726,15 triệu USD, tăng 48% về lượng và tăng 83% về kim ngạch. Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 808.237 tấn, từ Nga 29.264 tấn, Đài Loan 9.522 tấn, Nhật Bản 228 tấn. 

Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường các nước Đông Nam Á nói chung chiếm 68,5% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 62,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu cả nước, đạt 7,22 triệu tấn, tương đương 3,52 tỷ USD, tăng nhẹ 1,9% về lượng và tăng 25,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý nhất về nhập khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm nay là, bên cạnh thị trường Hàn Quốc có mức nhập khẩu tăng mạnh nói trên, thì nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Nhật Bản và Thái Lan cũng tăng rất mạnh. Cụ thể: nhập từ Nhật Bản tăng 85,4% về lượng và tăng 124% về kim ngạch so với cùng kỳ; nhập từ Thái Lan tăng 48% về lượng và tăng 83,5% về kim ngạch. Tuy nhiên, xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan sụt giảm tới 92% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ.

Thị trường nhập  khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2017

Thị trường

10T/2017

 

(%) 10T/2017 so với cùng kỳ

Tấn

USD

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

10.550.490

5.626.645.952

+10,45

+41,12

Singapore

3.709.991

1.820.218.151

+5,12

+30,8

Hàn Quốc

2.405.592

1.485.491.164

+81,06

+113,31

Malaysia

2.105.958

976.842.355

-19,34

-3,78

Thái Lan

1.406.974

726.150.825

+47,9

+83,46

Trung Quốc

808.237

415.850.406

-9,85

+9,05

Nga

29.264

17.054.566

+12,73

+22,17

Đài Loan

9.522

4.665.706

-92,45

-91,15

Nhật Bản

228

99.141

+85,37

+124,23

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)