Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,154 tỷ USD, tăng 21,02% so với cùng kỳ năm 2016 (7,564 tỷ USD), trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 3,915 tỷ USD, tăng 31,15% so với cùng kỳ 2016 và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia đạt 5,238 tỷ USD, tăng 14,39% so với cùng kỳ 2016.

Có 9 nhóm ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,07 tỷ USD; Điện thoại và linh kiện đạt 558,694 triệu USD; Sắt và thép đạt 216,301 triệu USD; Dầu thô đạt 209,832 triệu USD; Gạo đạt 198,287 triệu USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ đạt 179,416 triệu USD; Kính và hàng thủy tinh đạt 177,952 triệu USD; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 145 triệu USD; Cao su đạt 104,930 triệu USD.

Có 9 nhóm ngành hàng đạt kim ngạch nhập khẩu lớn gồm: Xăng dầu các loại đạt 1,09 tỷ USD; Máy tính, thiết bị điện tử, phụ tùng, linh kiện đạt 1,01 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 589,82 triệu USD; Dầu mỡ động thực vật đạt 423,354 triệu USD; Chất dẻo nguyên liệu đạt 229,634 triệu USD; Kim loại thường khác đạt 200,289 triệu USD; Hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 184,78 triệu USD; Sản phẩm hóa chất đạt 177,481 triệu USD; Hóa chất đạt 165,696 triệu USD. 

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Vietnamexport.com