Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, quý I/2017, Việt Nam đã phải nhập khẩu 519 triệu USD gỗ và sản phẩm, tăng 23,4% so với quý I/2016, nếu tính riêng tháng 3/2017, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 219,3 triệu USD, tăng 39,7% so với tháng 2 – đây là tháng thứ hai liên tiếp đạt kim ngạch tăng trưởng.
Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, Việt Nam nhập khẩu gỗ và sản phẩm trong quý I/2017 từ 23 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu nhập từ Campuchia và Trung Quốc. Nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm 32,7% tổng kim ngạch, đạt lần lượt 97,7 triệu USD và 72,1 triệu USD, so với quý I/2016, nhập khẩu từ Campuchia và Trung Quốc đều tăng tương ứng 109,46% và 41,78%.
Đứng thứ hai là thị trường Hoa Kỳ, đạt 56,9 triệu USD, tăng 8,07%, kế đến là Malaysia, Thái Lan, Chile, New Zealand….
Nhìn chung, quý đầu năm nay, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, số thị trường tăng trưởng chiếm 60,8% trong đó nhập từ Canada tăng mạnh vượt trội, tăng 139,2%, ngược lại thị trường với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 39,1% và nhập từ Lào giảm mạnh nhất, giảm 94,06%.