Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Achentina tháng 7/2020 đạt 417 triệu USD, tăng 30% so với cùng tháng năm 2019 và cũng tăng hơn 15% so với tháng 6/2020. Trong đó, thức ăn gia súc và nguyên liệu; ngô, là hai mặt hàng chiếm tỷ trọng hơn 90% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Achentina về Việt Nam.
Thức ăn gia súc và nguyên liệu chiếm 46% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tháng 7/2020 nhập khẩu mặt hàng này đạt 131 triệu USD, giảm 13% so với cùng tháng năm 2019 và cũng giảm 4,3% so với tháng 6/2020; lũy kế 7 tháng đầu năm nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 864 triệu USD, tăng nhẹ ( 1,4%) so với cùng kỳ năm 2019.
Ngô là mặt hàng xếp vị trí thứ 2 về kim ngạch nhập khẩu. 7 tháng đầu năm nhập khẩu Ngô từ Achentina về thị trường Việt Nam đạt 856,5 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019; tính riêng tháng 7, nhập khẩu nhóm hàng này đạt 275, 5 triệu USD, tăng 123% so với tháng 7/2019 và cũng tăng 31% so với tháng 6/2020.
Năm 2019 nhập khẩu hàng hóa từ Achentina còn có đậu tương đạt (7,11 triệu USD), dầu mỡ động thực vật đạt (14,3 triệu USD) và một số hàng hóa khác, nhưng sang tháng 7/2020 Viêt Nam lại không nhập khẩu các mặt hàng này từ Achentina.
Các mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu gồm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu, Ngô, lúa mì, phụ phẩm gia súc, tân dược, hóa chất, chất dẻo, bông sợi các loại, nguyên phụ liệu dệt may và gia dày, dược phẩm, gỗ và các sản phẩm từ gỗ….Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước gặp một số khó khăn khi hai bên có cơ cấu hàng xuất khẩu tương đối giống nhau.
Bên cạnh đó, khủng hoảng kéo dài nhiều năm trước làm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Argentina mất khả năng thanh toán và khó khăn trong việc vay tín dụng để nhập khẩu. Nước này áp dụng chính sách khuyến khích sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu, gây khó khăn hơn cho việc xâm nhập thị trường của hàng xuất khẩu Việt Nam. Không những thế, thuế nhập khẩu của Argentina nhìn chung vẫn ở mức cao, chưa dỡ bỏ áp dụng các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu như giám định hàng hóa trước khi giao hàng và qui định về chứng nhận xuất xứ hàng hóa phức tạp, gây cản trở cho việc nhập khẩu và giao thương giữa hai nước.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Achentina 7T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)

                                                                                                ĐVT: USD

Mặt hàng

Tháng 7/2020

+/- so với tháng 6/2020 (%)

7 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng tháng năm 2019 (%)

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 7T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

417.244.765

15,04

1.872.457.923

30,09

7,33

100

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

130.936.555

-4,28

864.179.134

-13,26

1,39

46,15

Ngô

275.505.001

30,54

856.518.997

123,40

22,89

45,74

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

1.318.694

-38,82

14.101.839

-25,35

-19,10

0,75

Bông các loại

2.728.811

90,25

9.197.342

11,87

-40,75

0,49

Dược phẩm

1.413.464

135,14

7.421.254

15,39

1,77

0,40

Gỗ và sản phẩm gỗ

491.235

-27,52

4.363.721

-38,29

-25,87

0,23

Hàng hóa khác

4.710.309

-52,80

116.534.940

-75,04

0,69

6,22

Nguồn: VITIC