Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Achentina tháng 8/2020 đạt 374,2 triệu USD, tăng 8,7% so với mức 321,2 triệu USD cùng tháng năm 2019 và giảm 10,3% so với mức 417,2 triệu USD của tháng 7/2020.

Nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Achentina 8 tháng đầu năm 2020 không chỉ tăng về kim ngạch mà còn đa dạng hơn về các mặt hàng gồm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu, ngô, lúa mì, tân dược, hóa chất, chất dẻo, bông sợi các loại, nguyên phụ liệu dệt may và gia dày, dược phẩm, gỗ và các sản phẩm từ gỗ….
Trong đó ngô, thức Ăn gia súc và nguyên liệu vẫn là một trong những mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, chiếm hơn 90% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Achentian
Thức Ăn gia súc và nguyên liệu đứng vị trí dẫn đầu về kim ngạch, 8 tháng đầu năm đạt 1,049 tỷ USD, tăng 2,6% so với mức 1,022 tỷ USD, chiếm 46.8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ trường Achentina; tính riêng tháng 8/2020 đạt 185,7 triệu USD tăng 9,2% so với mức 170 triệu USD và cũng tăng 41,8% so với mức 130,9 triệu USD của tháng liền kề trước đó.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Achentina đứng vị trí thứ 2 về kim ngạch, 8 tháng đầu năm 2020 chiếm 45,5% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, đạt 1,023 tỷ USD tăng 22,1% so với mức 838 triệu USD cùng kỳ năm 2019; tính riêng tháng 8/2020 đạt 167,9 triệu USD tăng 19,1% so với mức 140,9 triệu USD cùng tháng năm 2019 và giảm 39% so với mức 275,5 triệu USD của tháng 7/2020.
8 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu hàng hóa từ Achentina còn có các mặt hàng khác như: Bông các loại đạt 13,55 triệu USD; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 4,93 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 14,83 triệu USD...
Ngoài ra trong tháng 8/2020 còn có đậu tương và dầu mỡ động thực vật là hai mặt hàng mà tháng 7/2020 nước ta không nhập khẩu từ thị trường này.

Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Achentina 8T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/9/2020 của TCHQ)

                                                       ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 8/2020

+/- so với tháng 7/2020 (%)

8 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng tháng năm 2019 (%)

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 8T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

374.209.003

-10,31

2.245.592.760

16,49

8,70

100

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

185.689.976

41,82

1.049.761.736

9,17

2,68

46,75

Ngô

167.945.653

-39,04

1.023.497.078

19,12

22,14

45,58

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

728.106

-44,79

14.829.945

-66,25

-24,29

0,66

Bông các loại

4.358.123

59,71

13.555.464

49,67

-26,46

0,60

Dược phẩm

158.337

-88,80

7.579.591

-76,01

-4,68

0,34

Gỗ và sản phẩm gỗ

569.845

16,00

4.933.566

-15,63

-24,82

0,22

Hàng hóa khác

5.089.454

8,05

121.625.173

36,25

1,80

5,42

Nguồn: VITIC