Tính chung, trong 2 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã chi 581 triệu USD nhập khẩu TĂCN & NL, giảm 4,93% so với cùng kỳ năm trước đó.
Trong 2 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu TĂCN & NL của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Mêhicô với hơn 1 triệu USD, tăng 814% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Brazil với hơn 49 triệu USD, tăng 677,21% so với cùng kỳ; Bỉ với hơn 6 triệu USD, tăng 121,4% so với cùng kỳ, sau cùng là Ấn Độ với hơn 53 triệu USD, tăng 105,36% so với cùng kỳ.
Các thị trường chính cung cấp TĂCN & NL cho Việt Nam trong tháng 2/2018 là Achentina, Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc... Trong đó, Achentina là thị trường chủ yếu Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này với 94 triệu USD, giảm 26,5% so với tháng trước đó và giảm 50,47% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN &NL từ nước này trong 2 tháng đầu năm 2018 lên hơn 222 triệu USD, chiếm 38,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này, giảm 22,66% so với cùng kỳ năm ngoái – đứng đầu về thị trường cung cấp TĂCN &NL cho Việt Nam. Kế đến là thị trường Mỹ với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 2/2018 đạt hơn 30 triệu USD, giảm 12,02% so với tháng 1/2018 và giảm 13,27% so với cùng tháng năm trước đó. Tính chung, trong 2 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN &NL từ thị trường này đạt gần 66 triệu USD, giảm 32,08% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch nhập khẩu TĂCN &NL từ Achentina trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt mức cao nhất, do nguồn nguyên liệu từ thị trường này dồi dào – thị trường TĂCN &NL tiềm năng của Việt Nam.
Đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 2/2018 là Brazil, với trị giá hơn 21 triệu USD, giảm 21,67% so với tháng trước đó nhưng tăng mạnh 560,94% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2018 lên hơn 49 triệu USD, tăng mạnh 677,21% so với cùng kỳ năm trước đó.
Ngoài ba thị trường trên còn kể đến thị trường Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, UAE và Thái Lan với kim ngạch đạt 53 triệu USD, 37 triệu USD, 20 triệu USD, 12 triệu USD, và 12 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2018

ĐVT: nghìn USD

Thị trường

2T/2017

T2/2018

2T/2018

+/- So với T1/2018 (%)

+/- So với 2T/2017 (%)

Tổng KN

611.371

244.651

581.211

-27,4

-4,9

Achentina

287.563

94.218

222.405

-26,5

-22,7

Ấn Độ

25.977

19.849

53.348

-41,1

105,4

Anh

342

51

185

-61,6

-45,9

Áo

19.463

565

1.130

-3,1

-94,2

Bỉ

2.913

2.524

6.449

-35,7

121,4

Brazil

6.345

21.662

49.319

-21,7

677,2

UAE

14.714

6.443

12.881

0,1

-12,5

Canada

3.150

1.934

3.809

3,2

20,9

Chilê

1.874

419

635

94

-66,1

Đài Loan

8.595

2.497

8.776

-60,2

2,1

Đức

1.337

219

1.982

-87,4

48,3

Hà Lan

5.394

1.546

3.020

5

-44,0

Hàn Quốc

4.066

2.000

5.625

-44,8

38,3

Mỹ

97.148

30.880

65.979

-12,0

-32,1

Indonesia

17.057

7.487

20.699

-43,4

21,4

Italia

12.461

3.728

7.869

-9,9

-36,9

Malaysia

3.839

1.695

5.373

-53,9

40

Mêhicô

110

436

1.013

-24,3

814

Nhật Bản

758

192

221

550,7

-70,8

Australia

3.127

709

2.447

-59,2

-21,7

Pháp

4.779

2.515

4.776

11,2

-0,05

Philippin

5.307

669

2.798

-68,6

-47,3

Singapore

2.697

1.241

2.515

-2,6

-6,7

Tây Ban Nha

3.087

443

963

-14,7

-68,8

Thái Lan

12.088

5.887

12.588

-12,1

4,1

Trung Quốc

20.653

11.556

37.054

-54,7

79,4

Ngoài ra nguồn nguyên liệu sản xuất TĂCN còn bao gồm các loại: lúa mì, ngô, đậu tương và dầu mỡ động thực vật.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về các nguyên liệu sản xuất TĂCN 2 tháng năm 2018

Mặt hàng

2T/2017

2T/2018

So với cùng kỳ

Lượng (1000 tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (1000 tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Lúa mì

596

121.390

781

185.503

31,1

52,8

Ngô

1.218

244.164

1.489

282.377

22,2

15,7

Đậu tương

210

92.874

276

116.937

31,5

25,9

Dầu mỡ động thực vật

 

128.266

 

113.151

 

- 11,8

(Nguồn: Vinanet tổng hợp số liệu thống kê của TCHQ)

Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 2/2018 đạt 111 nghìn tấn với kim ngạch đạt 25 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này 2 tháng đầu năm 2018 lên 781 nghìn tấn, với trị giá 185 triệu USD, tăng 31,1% về khối lượng và tăng 52,82% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường nhập khẩu lúa mì chính trong 2 tháng đầu năm 2018 là Nga, chiếm tới 40%; tiếp đến là Australia chiếm 29%, thị trường Canada chiếm 16%, thị trường Mỹ chiếm 9% và thị trường Brazil chiếm 6% trong tổng giá trị nhập khẩu lúa mỳ. Các thị trường nhập khẩu lúa mì hầu hết đều tăng cả về khối lượng và trị giá so với năm 2017 ngoại trừ thị trường Australia. Trong 2 tháng đầu năm 2018, thị trường Brazil và Mỹ tăng vượt trội cả về lượng và trị giá, với khối lượng nhập khẩu tăng hơn 10 lần, hơn 2 lần và trị giá tăng hơn 11 lần, hơn 2 lần theo thứ tự lần lượt. Thị trường có lượng nhập khẩu giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2017 là Australia.

Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 2/2018 đạt 97 nghìn tấn với giá trị hơn 40 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương 2 tháng đầu năm 2018 lên hơn 276 nghìn tấn và 116 triệu USD, tăng 31,45% về khối lượng và tăng 25,91% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 2/2018 đạt 537 nghìn tấn với giá trị đạt 104 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 2 tháng đầu năm 2018 đạt 1,4 triệu tấn và 282 triệu USD, tăng 22,22% về khối lượng và tăng 15,65% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Achentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính trong 2 tháng đầu năm 2018, chiếm lần lượt là 69% và 29% tổng giá trị nhập khẩu. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm 2018 khối lượng nhập khẩu ngô của thị trường Thái Lan tăng gần 23 lần so với cùng kỳ năm 2017 nhưng trị giá lại tăng gần 28 lần.