Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại 11 tháng đầu năm 2019 giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2018, với mức giảm tương ứng 17,2%, 25,4% và 9,9%, đạt 8,86 triệu tấn, trị giá 5,4 tỷ USD, giá trung bình 609,7 USD/tấn.
Riêng tháng 11/2019 nhập khẩu 999.759 tấn xăng dầu, tương đương 593,04 triệu USD, giá trung bình 593,2 USD/tấn, giảm 5,5% về lượng, giảm 7,4% về kim ngạch và giảm 1,9% về giá so với tháng 10/2019, nhưng so với cùng tháng năm 2018 thì tăng mạnh 33,1% về lượng, tăng 15,4% về kim ngạch và giảm 13,3% về giá.
Hàn Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp xăng dầu các loại cho Việt Nam, chiếm 28,4% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 30,4% trong tổng kim ngạch, với 2,52 triệu tấn, tương đương 1,64 tỷ USD, giá trung bình 650,8 USD/tấn, tăng 5,7% về lượng nhưng giảm 6,6% về kim ngạch và giảm 11,7% về giá so với cùng kỳ năm 2018. Riêng trong tháng 11/2019, nhập khẩu từ thị trường này tăng rất mạnh 60,2% về lượng và tăng 56,1% về kim ngạch so với tháng 10/2019, đạt 513.732 tấn, tương đương 320,97 triệu USD và cũng tăng mạnh 853,6% về lượng và tăng 755,8% về kim ngạch so với tháng 11/2018.
Malaysia là thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, trong tháng 11/2019, nhập khẩu từ thị trường này sụt giảm mạnh 69,2% về lượng và giảm 73,8% về kim ngạch so với tháng 10/2019, đạt 64.038 tấn, tương đương 31,18 triệu USD và so với tháng 11/2018 cũng giảm mạnh 74,9% về lượng và giảm 80,68% về kim ngạch. Tinh chung cả 11tháng đầu năm đạt 2,22 triệu tấn, tương đương 1,31 tỷ USD, giá 589,4 USD/tấn, chiếm trên 25% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước, giảm 28,7% về lượng, giảm 33,6% về kim ngạch và giảm 6,9% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đến thị trường Singapore chiếm 22,4% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 20,8% trong tổng kim ngạch, đạt 1,99 triệu tấn, tương đương 1,12 tỷ USD, giá 564,8 USD/tấn, tăng 12,5% về lượng, nhưng giảm 23,4% về kim ngạch và giảm 12,4% về giá so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 11/2019, nhập khẩu giảm mạnh 35,3% về lượng và giảm 43% về kim ngạch so với tháng 10/2019, đạt 199.199 tấn, tương đương 101,9 triệu USD nhưng so với tháng 11/2018 thì tăng mạnh 146,7% về lượng và tăng 103,4% về kim ngạch.
Nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Trung Quốc 11 tháng đạt 1,39 triệu tấn, tương đương 869,35 triệu USD, chiếm 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, tăng 4,3% về lượng nhưng giảm 6,3% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu đạt 625,2 USD/tấn, giảm 10,2%.
Ngoài các thị trường chủ yếu như trên, Việt Nam còn nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan 596.725 tấn, tương đương 369,53 triệu USD, giảm 54,3% về lượng và giảm 58,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, Nga 54.546 tấn, tương đương 36,67 triệu USD, giảm 45% về lượng và giảm 59,5% về kim ngạch; Đài Loan 22.905 tấn, tương đương 14,85 triệu USD; Nhật Bản 15.576 tấn, tương đương 8,94 triệu USD. Riêng thị trường Hồng Kông mặc dù rất ít 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 452% về lượng và tăng 325,7% về kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu 11 tháng đầu năm 2019

Thị trường

11 tháng đầu năm 2019

So cùng kỳ năm trước (%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

8.861.989

5.403.302.307

-17,19

-25,4

Hàn Quốc

2.520.095

1.639.997.922

5,71

-6,63

Malaysia

2.222.183

1.309.693.752

-28,67

-33,61

Singapore

1.985.755

1.121.449.874

-12,48

-23,35

Trung Quốc đại lục

1.390.454

869.346.668

4,29

-6,32

Thái Lan

596.725

369.534.481

-54,31

-58,89

Nga

54.546

36.665.192

-45,02

-59,46

Đài Loan (TQ)

22.905

14.851.773

 

 

Nhật Bản

15.576

8.943.589

 

 

Hồng Kông (TQ)

563

260.902

451,96

325,66

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC