Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11/2017 đạt 1,17 triệu tấn (tăng 10,8% so với tháng 10/2017), trị giá 691,84 triệu USD (tăng 14,5%); Giá nhập khẩu xăng dầu trong tháng 11/2017 đạt 592,2 USD/tấn, tăng 3,3% so với tháng 10/2017, và tăng 23,4% so với cùng tháng năm 2016.

Tính chung tổng lượng xăng dầu nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2017 đạt 11,69 triệu tấn, tương đương 6,31 tỷ  USD, tăng 10,2% về lượng và tăng 40,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016. Giá xăng dầu nhập khẩu vào thị trường Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay  tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 539,9 USD/tấn.

Singapore – thị trường lớn nhất cung cấp xăng dầu cho Việt Nam; đạt 4,07 triệu tấn, trị giá trên 2,02 tỷ USD, chiếm 35% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 32% trong tổng kim ngạch, tăng 9% về lượng và tăng 36% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng dầu nhập khẩu từ Singapore đạt trung bình 496,6 USD/tấn , tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xăng dầu nhập từ Hàn Quốc chiếm 23% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,5% trong tổng kim ngạch, đạt 2,68 triệu tấn, trị giá  1,67 tỷ USD, tăng mạnh 75% về lượng và tăng 105% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc đứng ở mức cao nhất trong tất cả các thị trường nhập khẩu, đạt trung bình 622,3 USD/tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập từ thị trường Malaysia chiếm 19,8% về lượng và chiếm 17,3% trong tổng trị giá, đạt 2,31 triệu tấn, trị giá 1,09 triệu USD, giảm 18% về lượng và giảm 1,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia có mức giá tương đối thấp, đạt trung bình 470,9 USD/tấn, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài 3 thị trường chủ đạo trên, xăng dầu còn được nhập khẩu từ Thái Lan với giá trung bình 522,6 USD/tấn, nhập từ Trung Quốc giá 521,1 USD/tấn, từ Nga 582,8 USD/tấn, Đài Loan 490 USD/tấn và từ Nhật Bản giá thấp nhất 450 USD/tấn. 

Thị trường nhập  khẩu xăng dầu 11 tháng đầu năm 2017

Thị trường

11T/2017

(%) 11T/2017 so với cùng kỳ

Tấn

USD

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

11.686.541

6.309.881.102

10,19

40,45

Singapore

4.070.421

2.021.298.602

8,99

36,35

Hàn Quốc

2.684.122

1.670.346.400

74,77

104,47

Malaysia

2.311.531

1.088.542.947

-18,39

-1,78

Thái Lan

1.595.502

833.821.163

29,16

59,13

Trung Quốc

884.217

460.776.442

-8,7

10,98

Nga

29.264

17.054.566

-55,7

-60,17

Đài Loan

9.522

4.665.706

-92,45

-91,15

Nhật Bản

269

121.119

118,7

173,48