Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam sau 2 tháng giảm mạnh liên tục (tháng 5/2019 giảm 19,3% về lượng và giảm 20,4% về kim ngạch; tháng 6/2019 giảm 33,4% về lượng, giảm 40,9% về kim ngạch), thì sang tháng 7 lại tăng mạnh 98,9% về lượng, tăng 107,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 1,05 triệu tấn, tương đương 633,21 triệu USD, giá nhập khẩu cũng tăng 4,2%, đạt 600,5 USD/tấn.
Mặc dù nhập khẩu tháng 7 tăng mạnh, nhưng tính chung cả 7 tháng đầu năm 2019 vẫn giảm 30,3% về lượng, giảm 35,2% về kim ngạch và giảm 7% về giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 5,44 triệu tấn, trị giá 3,35 tỷ USD, giá trung bình 615,2 USD/tấn.
Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc là các thị trường chủ yếu cung cấp xăng dầu cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ thị trường Malaysia 1,54 triệu tấn, trị giá 916,17 triệu USD, giá trung bình 594,3 USD/tấn, chiếm 28,3% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 27,4% trong tổng kim ngạch, giảm 30,8% về lượng, giảm 33,6% về kim ngạch và giảm 4% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc 1,26 triệu tấn, trị giá 833,92 triệu USD, giá trung bình 664,1 USD/tấn, chiếm gần 23,1% trong tổng lượng và chiếm 24,9% trong tổng kim ngạch, giảm 36,3% về lượng, giảm 41,2% về kim ngạch và giảm 7,7% về giá so với cùng kỳ năm 2018.
Nhập khẩu từ Singapore giảm 28,6% về lượng, giảm 35,1% về kim ngạch và giảm 9% về giá so với cùng kỳ, đạt 1,29 triệu tấn, trị giá 746,04 triệu USD, giá trung bình 577,4 USD/tấn, chiếm gần 23,7% trong tổng lượng và chiếm 22,2% trong tổng kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc cũng giảm 6,4% về lượng, giảm 6,5% về giá, giảm 12,5% kim ngạch, đạt 838.229 tấn, tương đương 532,14 triệu USD, giá 634,8 USD/tấn, chiếm trên 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Nga cũng sụt giảm rất mạnh 80,1% về lượng, giảm 28,5% về giá, giảm 85,8% kim ngạch, đạt 12.007 tấn, tương đương 7,29 triệu USD, giá 607,2 USD/tấn.
So sánh số liệu nhập khẩu xăng dầu trong 7 tháng đầu năm nay với 7 tháng đầu năm 2018 thì thấy tất cả các thị trường đều sụt giảm, ngoại trừ nhập khẩu từ Hồng Kông tăng rất mạnh 452% về lượng và tăng 325,7% về kim ngạch, mặc dù chỉ đạt 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD; tuy nhiên, giá nhập khẩu giảm 22,9%, đạt 463,4 USD/tấn.

Nhập khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2019

Thị trường

7 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

 

Trị giá

 

Tổng cộng

5.440.739

3.347.287.636

-30,27

-35,15

Malaysia

1.541.600

916.171.710

-30,83

-33,59

Hàn Quốc

1.255.684

833.924.234

-36,29

-41,19

Singapore

1.292.062

746.040.513

-28,64

-35,06

Trung Quốc đại lục

838.229

532.137.998

-6,36

-12,49

Thái Lan

394.707

246.420.757

-36,31

-39,39

Đài Loan (TQ)

22.805

14.782.437

 

 

Nhật Bản

14.501

8.489.368

 

 

Nga

12.007

7.290.487

-80,11

-85,77

Hồng Kông (TQ)

563

260.902

451,96

325,66

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

 

Nguồn: Vinanet