Trong đó, 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam chiếm tỷ trọng tới 72,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, lớn nhất vẫn là điện thoại di động và linh kiện các loại; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện…; Trong hai tháng đầu năm có 8 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Điện thoại các loại và linh kiện: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2018 đạt kim ngạch 3,4 tỷ USD, 13,6% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2018 đạt 7,33 tỷ USD, tăng mạnh 56,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 2 tháng/2018 chủ yếu gồm: thị trường EU(28 nước) đạt trị giá hơn 2 tỷ USD, tăng 42%; Trung Quốc với trị giá 1,22 tỷ USD, tăng 12 lần so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 797 triệu USD, tăng 73%.

Hàng dệt may: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,63 tỷ USD, giảm 34,6% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2018 đạt 4,12 tỷ USD, tăng 17,3% so với 2 tháng/2017.

Hàng dệt may xuất khẩu 2 tháng đầu năm chủ yếu sang thị trường Hoa Kỳ với 1,96 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường EU(28 nước) đạt trị giá 552 triệu USD, tăng 13,7%; Nhật Bản đạt trị giá 537 triệu USD, tăng 23,3%; xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 46,7%, đạt trị giá 177 triệu USD.

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 2 đạt 1,72 tỷ USD, giảm 27,4% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 4,08 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

2 tháng đầu năm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc dẫn đầu với trị giá đạt 1,14 tỷ USD, tăng 37,2%; xuất khẩu sang EU(28 nước) đạt trị giá 762 triệu USD, tăng 22,8%; sang Hàn Quốc đạt trị giá 420 triệu USD, tăng 83,8% so với cùng kỳ năm trước .

Giày dép các loại:  Xuất khẩu giầy dép các loại trong tháng 2/2018 đạt 837 triệu USD, giảm 40,9% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong 2 tháng/2018 đạt 2,25 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước;

Xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 800 triệu USD, tăng 22,6%; sang EU (28 nước) đạt trị giá 644 triệu USD, giảm 1,2%; sang thị trường Trung Quốc đạt trị giá 227 triệu USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác:  Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2018 đạt 983 triệu USD, giảm 19,6% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2018 đạt 2,2 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 2 tháng/2018 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 359 triệu USD, giảm 5,3%; sang EU đạt trị giá 331 triệu USD, tăng 42,2%; Nhật Bản với 259 triệu USD, tăng 6,3%;

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 544 triệu USD, giảm 28,5% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 1,31 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam trong 2 tháng đầu năm gồm: Nhật Bản với trị giá đạt 365 triệu USD, tăng 15,8%, sang Hoa Kỳ đạt 173 triệu USD, tăng 28,7%, sang Ấn Độ đạt trị giá 91 triệu USD, tăng 54 lần so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2018 đạt kim ngạch 437 triệu USD, giảm 43,5% so với tháng trước. Đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2018 đạt 1,21 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng/2018 được xuất khẩu chủ yếu đến các thi trường Hoa Kỳ với kim ngạch 474 triệu USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; sang Trung Quốc với 170 triệu USD, tăng 8,7%; sang Nhật Bản với 169 triệu USD, tăng 8,5%; …

Hàng thủy sản: Đạt trị giá xuất khẩu trong tháng là 405 triệu USD, giảm 39,5%, qua đó đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 1,07 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ  năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang EU(28 nước) đạt trị giá 186 triệu USD, tăng 23,3%, xuất sang Hoa Kỳ đạt 165 triệu USD, tăng 9%; sang Nhật Bản đạt 159 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước;

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiệnxuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 276 triệu USD, giảm 44,6% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 2 tháng đầu năm 2018 đạt 769 triệu USD, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt trị giá 401 triệu USD, tăng 32,2%; xuất khẩu sang Hồng Công đạt trị giá 187 triệu USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại: lượng xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng đạt 476 nghìn tấn, trị giá 337 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và tăng 4,9% về trị giá. Qua đó đưa lượng sắt thép các loại xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 920 nghìn tấn, trị giá 655 triệu USD, tăng 39,7% về lượng và tăng 59,2% về trị giá.

Xuất khẩu sắt thép các loại 2 tháng đầu năm chủ yếu xuất khẩu qua các thị trường Campuchia với trị giá đạt 105 triệu USD, tăng 70,8%, sang Hoa Kỳ với 104 triệu USD, tăng 120%, sang Indonexia đạt trị giá 93 triệu USD, tăng 51,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Baohaiquan.vn