Theo số liệu ước tính của Cục XNK (Bộ Công Thương) tháng 2/2019 xuất khẩu phân bón của cả nước chỉ đạt 25 nghìn tấn, trị giá 7 triệu USD, giảm 42% về lượng và giảm 50,1% trị giá so với tháng 1/2019 – đây là tháng giảm thứ 5 liên tiếp. Trước đó, trong tháng 1/2019 số liệu từ THCQ cho biết, xuất khẩu phân bón giảm 10,8% về lượng và 9% trị giá so với tháng 12/2018, tương ứng với 43,11 nghìn tấn, trị giá 14 triệu USD.
Tính chung 2 tháng đầu năm, xuất khẩu phân bón ước đạt 68 nghin tấn, trị giá 21 triệu USD, giảm 46,3% về lượng và 47,8% trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Về giá xuất bình quân, trong tháng 2/2019 ước đạt 326 USD/tấn, giảm 13,9% so với tháng 1/2019 và giảm 14,1% so với tháng 2/2018.
Phân bón của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, chiếm tới 65% thị phần, trong đó Campuchia là thị trường có lượng xuất nhiều nhất 17,2 nghìn tấn, trị giá 6,2 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ giảm 34,5% về lượng và 29,4% trị giá, mặc dù giá xuất bình quân tăng 7,79% đạt 365,16 USD/tấn.
Thị trường có lượng xuất nhiều đứng thứ hai là Malaysia đạt 7,2 nhìn tấn, trị giá 1,37 triệu USD, giảm 39,34% về lượng và 45,68% trị giá, giá xuất bình quân giảm 10,44% chỉ có 189,37 USD/tấn.
Đặc biệt, trong tháng đầu năm nay thị trường Nhật Bản tăng mạnh nhập khẩu phân bón từ Việt Nam, tuy chỉ đứng thứ ba về lượng sau thị trường Camuchia và Malaysia đạt 3,7 nghìn tấn, trị giá 1,76 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp 13,4 lần về lượng (tức tăng 1242,20%) và 30,2 lần (tức tăng 2924,02%) về trị giá , giá xuất bình quân tăng gấp 2,2 lần (tức tăng 125,30%) đạt 467,43 USD/tấn.
Đối với các thị trường như Lào, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan(TQ) thì đều sụt giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ, trong đó giảm nhiều nhất là thị trường Philippines giảm 93,64% vè lượng và 96,04% trị giá, tương ứng với 210 tấn, 41,5 nghìn USD. Ngoài ra, xuất sang Hàn QUốc và Đài Loan (TQ) cũng giảm mạnh, giảm lần lượ 73,31% và 73,98%; 71,19% và 80,48%.
Nhìn chung, tháng đầu năm nay lượng phân bón xuất khẩu sang các thị trường đều sụt giảm chiếm gần 88%.

Nguồn: vinanet