Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan, xuất khẩu dầu thô của cả nước trong tháng đầu năm 2018 đạt 386.226 tấn (giảm 27,7% so với tháng 12/2017 và giảm 22,8% so với tháng đầu năm 2017), trị giá 204,7 triệu USD (giảm 22,1% so với tháng 12/2017 và giảm 1,3% so với tháng 1/2017).

Mặc dù lượng và kim ngạch xuất khẩu dầu thô trong tháng đầu năm nay đều bị sụt giảm so với tháng cuối năm và tháng đầu năm 2017, nhưng giá dầu thô xuất khẩu lại tăng 7,8% so với tháng 12/2017 và tăng mạnh 27,8% so với tháng đầu năm 2017, đạt mức trung bình 530 USD/tấn.

Các nước Đông Nam Á vẫn là thị trường chủ đạo xuất khẩu dầu thô của Việt Nam, chiếm trên 30% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước. Cụ thể: trong tháng 1/2018 xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á 115.966 tấn dầu thô, thu về 62,11 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 35,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017.

Điểm đáng chú ý trong tháng đầu năm nay là dầu thô xuất sang Australia tăng vượt trội, tăng tới 327,5% về lượng và tăng 368,6% về kim ngạch so với cùng kỳ. Australia đã vượt  qua Trung Quốc để trở thành thị trường tiêu thụ nhiều nhất dầu thô của Việt Nam, với 112.498 tấn, tương đương 58,57 triệu USD, chiếm 29% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước. Giá dầu thô xuất sang thị trường này cũng tăng 8% so với tháng 12/2017 và tăng 9,6% so với tháng 1/2017, đạt 520,6 USD/tấn.

Dầu thô xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tháng 1/2018 lại sụt giảm rất mạnh 57,5% so với tháng 12/2017 và giảm 51,3% so với tháng 1/2017, đạt 108.551 tấn; kim ngạch cũng giảm tương ứng 53,9% và 37,2%, đạt 57,78 triệu USD. Tuy nhiên, giá dầu thô xuất sang Trung Quốc vẫn đạt mức tăng tương đối mạnh, tăng tương ứng 8,4% và 28,9% đạt 532,3 USD/tấn.

Xuất khẩu dầu thô sang Thái Lan sụt giảm mạnh 49,4% về lượng và giảm 45,8% so với tháng 12/2017, đạt 69.914 tấn, tương đương 38,24 triệu USD. So với cùng kỳ giảm 3% về lượng, nhưng tăng 27,4% về trị giá. Mặc dù lượng giảm, nhưng giá xuất khẩu vẫn cao 547 USD/tấn, tăng 7,1% so với tháng 12/2017 và 32,3% so với tháng 1/2017.

Bên cạnh đó, dầu thô còn được xuất khẩu sang Malaysia 46.052 tấn, giá trung bình 518,3 USD/tấn. Xuất khẩu sang Mỹ 26.315 tấn, giá trung bình 530,4 USD/tấn.

Thị trường xuất khẩu dầu thô tháng 1/2018

Thị trường

T1/2018

(%) so sánh T1/2018 với T1/2017

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng kim ngạch XK

386.226

204.701.669

-22,8

-1,34

Australia

112.498

58.567.030

327,51

368,64

Trung Quốc

108.551

57.776.080

-51,31

-37,22

Thái Lan

69.914

38.243.164

-2,98

27,37

Malaysia

46.052

23.869.709

*

*

Mỹ

26.315

13.957.581

*

*

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)