Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan, tháng 11/2017 cả nước đã xuất khẩu 379.170 tấn dầu thô, thu về gần 179,58 triệu USD (giảm 18,8% về lượng và giảm 12,6% về kim ngạch so với tháng 10/2017). Giá dầu thô xuất khẩu trong tháng 11 đạt mức 473,62 USD/tấn, tăng 7,7% so với tháng trước đó và cũng tăng rất mạnh 27% so với giá cùng tháng năm ngoái.

Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu nhóm hàng dầu thô của Việt Nam ra thị trường nước ngoài đạt 6,27 triệu tấn, thu về trên 2,6 tỷ USD, giảm nhẹ 1% về lượng nhưng tăng 21,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh do giá xuất khẩu dầu thô trung bình 11 tháng đầu năm nay tăng mạnh 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 415,2 USD/tấn. 

Xuất khẩu dầu thô sang thị trường Trung Quốc – thị trường tiêu thụ nhiều nhất dầu thô của Việt Nam, 11 tháng đầu năm nay sụt giảm mạnh 39% về lượng và giảm 22% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt gần 2,2 triệu tấn, trị giá 920,9 triệu USD (chiếm trên 35% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước). Tuy nhiên, giá dầu thô xuất sang Trung Quốc tăng mạnh 25,4% so với cùng kỳ, đạt mức 418,6 USD/tấn.

Xuất khẩu dầu thô sang Thái Lan 11 tháng đầu năm nay tăng rất mạnh, tăng 154% về lượng và tăng 212% về kim ngạch so với cùng kỳ; đưa Thái Lan vượt qua Nhật Bản, lên vị trí thứ 2 về tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, với 926.598 tấn, trị giá 391,23 triệu USD. Giá dầu thô xuất sang Thái Lan cũng tăng mạnh 23% so với cùng kỳ, đạt mức 422,2 USD/tấn.

Nhật Bản – thị trường tiêu thụ dầu thô lớn thứ 3 của Việt Nam cũng đạt mức tăng khá mạnh 72,7% về lượng và tăng 109,4% về kim ngạch, đạt 778.542 tấn, tương đương 322,12 triệu USD; giá xuất sang Nhật Bản cũng tăng 21,3%, đạt 413,8 USD/tấn.

Bên cạnh đó, xuất khẩu dầu thô sang Singapore cũng tăng rất mạnh 385,6% về lượng và tăng 431% về kim ngạch; xuất sang Mỹ cũng tăng 46,8% về lượng và tăng 89,6% về kim ngạch.

Trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dầu thô sang thị trường Hàn Quốc được giá cao nhất 430,4 USD/tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái; xuất sang Australia cũng có giá tương đối cao 424,8 USD/tấn, tăng 28,4% và xuất sang Thái Lan 422,2 USD/tấn, tăng 22,9%. Còn xuất khẩu dầu thô sang Singapore mặc dù tăng rất mạnh nhưng giá thấp nhất thị trường, chỉ đạt 394,3 USD/tấn.  

Thị trường xuất khẩu dầu thô 11 tháng đầu năm 2017

Thị trường

11T/2017

 

+/- (%) 11/2017 so với cùng kỳ

Lượng(tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Trung Quốc

2.199.818

920.899.580

-40,5

-25,38

Thái Lan

926.598

391.230.995

153,94

212,1

Nhật Bản

778.542

322.120.050

72,67

109,41

Australia

518.628

220.316.915

4,09

33,6

Singapore

548.388

216.224.419

385,61

431,31

Malaysia

524.495

209.832.841

4,93

20,17

Hàn Quốc

235.853

101.519.218

5,85

23,06

Hoa Kỳ

221,593

90,792,052

46,83

89,63