Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, 11 tháng  đầu năm 2017, cả nước nhập khẩu 83.585 chiếc ô tô, trị giá gần 1,9 tỷ USD, giảm 15,4% về số lượng và giảm 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất từ các thị trường Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc; riêng 3 thị trường này đã chiếm trên 68% trong tổng số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam. Dẫn đầu là thị trường Thái Lan, với 30.176 chiếc, trị giá 555,44 triệu USD, chiếm 36% trong tổng lượng ô tô nhập về Việt Nam và chiếm 30% trong tổng trị giá nhập khẩu; giảm 0,6% về số lượng và giảm 3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá ô tô nhập khẩu trung bình đạt  18.047 USD/chiếc, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô  nhập khẩu từ thị trường Indonesia tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 346% về số lượng và tăng 570% về trị giá; với 16.694 chiếc, trị giá 292,07 triệu USD, chiếm 20% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước và chiếm 15,5% trong tổng trị giá nhập khẩu. Giá ô tô  nhập khẩu từ thị trường này mặc dù tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn ở mức tương đối rẻ  17.496 USD/chiếc.

 Ô tô  nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc giảm 0,2% về số lượng và giảm 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, với 10.079 chiếc, trị giá 373,82 triệu USD, chiếm 12% trong tổng lượng ô tô nhập về Việt Nam và chiếm 20% trong tổng trị giá nhập khẩu. Giá ô tô nhập từ Trung Quốc ở mức tương đối cao 37.089 USD/chiếc, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn chung, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay từ phần lớn các thị trường đều giảm so với 11 tháng đầu năm ngoái; trong đó nhập khẩu sụt giảm mạnh từ các thị trường như: nhập từ Ấn Độ giảm 67% cả về số lượng và trị giá; từ Hàn Quốc giảm 58% về số lượng và giảm 41% về trị giá; từ Nhật Bản giảm 58% về số lượng và giảm 64% về trị giá; từ Nga giảm 69%  cả về số lượng và trị giá. 

Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam 11 tháng 2017

Thị trường

11T/2017

% so sánh 11T/2017 với cùng kỳ

Chiếc

USD

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

83.585

1.880.862.539

-15,42

-12,34

Thái Lan

30.176

555.443.354

-0,63

-2,98

Trung Quốc

10.079

373.821.586

-0,23

-3,84

Indonesia

16.694

292.072.438

346,13

569,96

Hàn Quốc

7.538

168.304.424

-57,79

-40,88

Nhật Bản

2.872

96.863.216

-58,19

-63,62

Mỹ

2.992

85.615.562

0,67

-11,87

Đức

1.135

65.707.338

-61,82

-35,3

Ấn Độ

5.570

34.122.805

-66,85

-67,26

Nga

499

26.102.673

-69,01

-69,48

Anh

387

23.549.427

-48,94

-45,38

Pháp

27

5.994.652

-55

0,85

Canada

49

3.360.679

-76,78

-62,13