Kết thúc tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 166,2 nghìn tấn khí đốt hóa lỏng, trị giá trên 100 triệu USD, tăng 60,2% về lượng và 89,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Nếu so với tháng cuối năm 2017, nhâp khẩu khí hóa lỏng tăng mạnh (trên 100%) cả lượng và trị giá, tăng lần lượt 146,8% và 129,3%.
Giá nhập bình quân trong tháng 1/2018 đạt 602,1 USD/tấn, tăng 18,19% so với tháng 1/2017.
Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 34,5% tổng lượng nhóm hàng, đạt 57,4 nghìn tấn, trị giá 36,7 triệu USD, tăng 13,05% về lượng và 35,89% trị giá so với tháng 1/2017.
Thị trường nhập nhiều đứng thứ hai là UAE đạt 46,9 nghìn tấn, trị giá 25,4 triệu USD tăng 1,61% về lượng và 15,17% trị giá so với cùng kỳ. Kế đến là các thị trường Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc.
Đặc biệt tháng đầu năm nay Việt Nam tăng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường Hàn Quốc, tuy lượng nhập chỉ đạt 287 tấn, trị giá 304,2 nghìn USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng gấp hơn 16,8 lần về lượng và hơn 11,5 lần về trị giá. Giá nhập bình quân từ thị trường này giảm 30,9% tương ứng với 1060,12 USD/tấn.
Một điểm đáng chú ý nữa về thị trường cung cấp khí hóa lỏng cho Việt Nam có thêm thị trường Qatar với lượng nhập chỉ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, đạt 46,6 nghìn tấn, trị giá 27,9 triệu USD.
Nhìn chung, trong tháng 1/2018 lượng khí nhập từ các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm trước, chiếm 80% duy nhất chỉ có thị trường Indonesia là giảm 14,96%. Giá nhập bình quân từ các thị trường đều tăng so với cùng.
Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng tháng 1/2018

Thị trường

Tháng 1/2018

So sánh với cùng kỳ năm 2017

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Tổng

166.214

100.086.854

60,2

89,2

Trung Quốc

57.403

36.754.505

13,05

35,89

UAE

46.937

25.405.727

1,61

15,17

Thái Lan

12.141

7.896.996

244,23

307,73

Indonesia

2.752

1.765.279

-14,96

0,41

Hàn Quốc

287

304.255

1.588,24

1.065,86

(Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)