Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2017 cả nước nhập khẩu 12,86 triệu tấn xăng dầu, trị giá 7,04 tỷ  USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 38,3% về trị giá so với năm 2016. Giá xăng dầu nhập khẩu vào thị trường Việt Nam trong năm 2017 đạt mức trung bình 547,4 USD/tấn,  tăng 26,5% so với năm 2016.

Trong tháng 12/2017 lượng xăng dầu nhập khẩu tăng 7,3% so với tháng 11/2017, đạt 1,25 triệu tấn, trị giá tăng 9,5%, đạt 757,71 triệu USD; Giá nhập khẩu trong tháng 12/2017 tăng 2,1% so với tháng 11, đạt 604,5 USD/tấn và cũng tăng 16,8% so với tháng 12/2016.

Xăng dầu được nhập khẩu chủ yếu từ các nước Đông Nam Á, chiếm tới 68% trong tổng lượng và chiếm 62% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 8,69 triệu tấn, tương đương 4,35 tỷ USD, tăng 1% về lượng và tăng 25% về trị giá so với năm 2016.

Việt Nam nhập khẩu tới 4,3 triệu tấn xăng dầu từ Singapore – đứng đầu trong các thị trường nhập khẩu, chiếm 33,5% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước; trị giá 2,16 tỷ USD, chiếm 30,7% trong tổng kim ngạch, tăng 7,6% về lượng và tăng 34,3% về trị giá so với năm 2016. Giá nhập khẩu từ thị trường này cũng ở mức trung bình 501,6 USD/tấn , tăng mạnh 24,9% so với năm trước đó.

Hàn Quốc cũng cung cấp cho Việt Nam 3,03 triệu tấn xăng dầu trong năm 2017, chiếm 23,6% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước, trị giá 1,91 tỷ USD, chiếm 27% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 67,8% về lượng và tăng 93% về kim ngạch. Giá nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 15%, đạt mức 629,8 USD/tấn.

Trong năm 2017 Việt  Nam cũng nhập từ thị trường Malaysia 2,61 triệu tấn, chiếm 20,3%;  trị giá 1,25 triệu USD, chiếm 17,7%, giảm 15,7% về lượng nhưng tăng 1,8% về kim ngạch so với năm trước. Giá nhập khẩu từ Malaysia mặc dù tăng 20,6% nhưng vẫn ở  mức tương đối rẻ 478 USD/tấn.

Trong năm 2017 xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Nhật tuy lượng không lớn, chỉ 269 tấn, trị giá 121.119 USD, nhưng so với năm trước đó thì tăng rất mạnh 119% về lượng và tăng 173% về trị giá. Ngược lại, nhập khẩu từ Đài Loan sụt giảm rất mạnh 92% cả về lượng và trị giá, đạt 9.523 tấn, tương đương 4,67 triệu USD.  

Thị trường nhập  khẩu xăng dầu năm 2017

Tên thị trường

Cả năm 2017

(%) Năm 2017 so với năm 2016

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

12.855.778

7.036.660.121

9,38

38,34

Singapore

4.302.036

2.157.886.805

7,55

34,3

Hàn Quốc

3.029.108

1.907.716.671

67,75

93

Malaysia

2.609.456

1.247.196.320

-15,65

1,77

Thái Lan

1.775.114

940.766.821

18,04

44,66

Trung Quốc

977.340

518.890.660

-6,3

14,04

Nga

36.260

21.837.754

-50,94

-54,14

Đài Loan

9.523

4.665.946

-92,45

-91,15

Nhật Bản

269

121.119

118,7

173,48

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn: Vinanet