Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu quý 1/2018 tăng 14,6% về lượng và tăng 37,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,38 triệu tấn, trị giá 2,18 tỷ USD. Giá nhập khẩu đạt 646,5 USD/tấn, tăng 20% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 3/2018 nhập khẩu 1,23 triệu tấn, tương đương 783,7 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với tháng 2/2017. Giá xăng dầu nhập khẩu trung bình trong tháng 3/2018 tăng 1,32% so với tháng 2/2018, đạt 639,1 USD/tấn.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chủ yếu như: Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Trung Quốc. Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ Malaysia, chiếm 28,3% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,5% trong tổng kim ngạch, đạt 957.742 tấn, trị giá 579 triệu USD, tăng 42,4% về lượng và tăng 88,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, chiếm 27,1% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch, đạt 916.362 tấn, trị giá 627,92 triệu USD, tăng 25,3% về lượng và tăng 40,5% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Singapore - thị trường lớn thứ 3, đạt 703.902 tấn, tương đương 420,94 triệu USD, giảm mạnh 37% về lượng và giảm 24,2% về trị giá,.

Quý 1 năm nay nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh 62% về lượng và tăng 100% về trị giá so với cùng kỳ, đạt 396.413 tấn, tương đương 256,69 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Xăng dầu nhập khẩu từ Thái Lan cũng tăng rất mạnh 104,8% về lượng và tăng 151% về trị giá so với cùng kỳ, đạt 312.617 tấn, tương đương 196,43 triệu USD.

Giá xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam quý 1/2018 từ tất cả các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái; Trong đó, đáng chú ý nhất là nhập khẩu từ thị trường Nga tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá nhập khẩu. Cụ thể, giá nhập cao nhất 858 USD/tấn, tăng mạnh 39%, lượng nhập khẩu tăng gấp 9 lần và trị giá tăng 12 lần, đạt 48.804 tấn tương 41,87 triệu USD.    

Các thị trường có giá nhập cũng tương đối cao như: Hàn Quốc 685,2 USD/tấn, tăng 12,2%; Trung Quốc 647,5 USD/tấn, tăng 23,6% và Thái Lan 628,3 USD/tấn, tăng 23,2%. Các thị trường có mức giá nhập khẩu thấp gồm có: Singapore 598 USD/tấn, tăng 20,5%; Hồng Kông 601 USD/tấn; Malaysia 604,5 USD/tấn, tăng 32,4%. 

Thị trường nhập khẩu xăng dầu quý 1 năm 2018

Thị trường

Quý 1/2018

(%) quý 1/2018 so với cùng kỳ

Lượng(tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

3.379.389

2.184.817.174

14,55

37,54

Malaysia

957.742

578.997.965

42,43

88,63

Hàn Quốc

916.362

627.924.131

25,3

40,53

Singapore

703.902

420.942.928

-37,08

-24,19

Trung Quốc

396.413

256.690.570

62,08

100,31

Thái Lan

312.617

196.427.050

103,79

150,97

Nga

48.804

41.872.322

830,13

1,192,00

Hồng Kông

102

61.294

 

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)