Theo nguồn cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương ước tính, trong tháng 5/2020, xuất khẩu chè đạt 10 nghìn tấn, trị giá 17 triệu USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 7,8% về trị giá so với tháng 5/2019. Giá xuất khẩu mặt hàng chè trong tháng 5/2020 bình quân đạt 1.674,8 USD/tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu chè ước đạt 46 nghìn tấn, trị giá 72 triệu USD, giảm 1,0% về lượng và giảm 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 4/2020 đạt 9,8 nghìn tấn, trị giá 16,45 triệu USD, tăng 1,5% về lượng và tăng 5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá xuất khẩu chè tháng 4/2020 bình quân đạt 1.672,6 USD/tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu chè đạt 36,4 nghìn tấn, trị giá 55,2 triệu USD, tăng 0,3% về lượng, nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019; Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè đạt 1.515,8 USD/tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu chè sang thị trường Pa-ki-xtan đạt 9,2 nghìn tấn, trị giá 16,9 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và giảm 19% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019; giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè sang thị trường Pa-ki-xtan đạt 1.836,3 USD/tấn, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới, nhưng xuất khẩu chè của Việt Nam sang thị trường Nga, In-đô-nê-xi-a, Hoa Kỳ, Các TVQ Ả rập Thống nhất tăng mạnh mẽ trong 4 tháng đầu năm 2020. Xuất khẩu chè sang thị trường Nga đạt 5,1 nghìn tấn, trị giá 7,88 triệu USD, tăng 10,8% về lượng và tăng 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu chè sang In-đô-nê-xi-a đạt 4,39 nghìn tấn, trị giá 3,86 triệu USD, tăng 43% về lượng và tăng 36,9% về trị giá; Hoa Kỳ đạt 2,12 nghìn tấn, trị giá 2,66 triệu USD, tăng 36,4% về lượng và tăng 36,6% về trị giá; Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất đạt 940 tấn, trị giá 1,43 triệu USD, tăng 224,1% về lượng và tăng 200,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Trong khi đó, xuất khẩu chè sang các thị trường Đài Loan, I-rắc, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Ả Rập Xê-út giảm cả về lượng và trị giá trong 4 tháng đầu năm 2020. Cụ thể:
Tại thị trường Đài Loan 4 tháng đầu năm 2020 đạt 4,39 nghìn tấn trị giá 6,64 triệu USD, giảm 9,6% về lượng và giảm 8,2% về trị giá, chiếm 12% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của nước.
Tiếp theo là thị trường Mỹ, chiếm 5,8% tổng kim ngạch nhập khẩu chè của cả nước. Tính chung sản lượng 4 tháng đầu năm đạt 2,12 nghìn tấn, trị giá 2,66 triệu USD, chiếm 36,4% về lượng và chiếm 36,6% về trị giá.
Trong thời gian tới dự kiến sẽ thiếu nguồn cung chè trên thị trường thế giới. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất chè của Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu chè.

Thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2020

  • (Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/5/2020 của TCHQ)
  • ĐVT: USD

 

Thị trường

4 tháng năm 2020

So với 4T/2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Năm 2020

Tổng cộng

36.426

55.215

0,3

-10,7

100,0

Pa-ki-xtan

9.202

16.897

-14,1

-19,0

25,3

Nga

5.083

7.875

10,8

11,9

14,0

In-đô-nê-xi-a

4.392

3.859

43,0

36,9

12,1

Đài Loan

4.389

6.645

-9,6

-8,2

12,0

Mỹ

2.120

2.664

36,4

36,6

5,8

I-rắc

1.559

2.233

-14,8

-19,2

4,3

Trung Quốc

1.278

2.102

-50,2

-74,5

3,5

Ma-lai-xi-a

943

713

-32,4

-33,5

2,6

Các TVQ Ả rập Thống nhất

940

1.426

224,1

200,5

2,6

Ả Rập Xê-út

651

1.616

-12,7

-14,1

1,8

Thị trường khác

5.869

9.185

25,2

22,2

16,1

I-rắc

1.559

2.233

-14,8

-19,2

4,3

 

 

Nguồn: VITIC