Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dầu thô sau khi sụt giảm liên tục trong 2 tháng đầu năm, thì sang tháng 3 đã tăng trưởng trở lại, tăng 11,2% về lượng và tăng 4,1% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 320.286 tấn, tương đương triệu 166,09 triệu USD; So với tháng 3/2017 cũng bị sụt giảm mạnh 31,9% về lượng và giảm 8,4% về kim ngạch.

Xuất khẩu tháng 3 tăng nhưng không đủ bù đắp cho sự sụt giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm, do đó, tính chung cả quý 1/2018 lượng dầu thô xuất khẩu vẫn giảm 34,7% so với cùng kỳ, đạt 991.427 tấn và trị giá cũng giảm 18,3%, đạt 520,72 triệu USD.

Mặc dù lượng dầu thô xuất khẩu giảm mạnh, nhưng giá xuất khẩu lại cao hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 525,2 USD/tấn. Trong đó, xuất sang thị trường Malaysia tuy rất ít, chỉ đạt 44.954 tấn, nhưng giá lại cao nhất thị trường 536,3 USD/tấn, tăng 20,6%. Bên cạnh đó, xuất sang một số thị trường cũng được mức giá cao là: sang Thái Lan 535,2 USD/tấn, tăng 24,6%; Trung Quốc 532,3 USD/tấn, tăng 27,9%; Australia 528,8 USD/tấn, tăng 34,2%.  Ngược lại, dầu thô xuất sang Singapore có giá thấp nhất thị trường, chỉ đạt 497,7 USD/tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. 

Xuất khẩu dầu thô sang thị trường Trung Quốc – thị trường tiêu thụ nhiều nhất dầu thô của Việt Nam, 3 tháng đầu năm nay sụt giảm mạnh 66% về lượng và giảm 56,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt gần 239.104 tấn, trị giá 127,26 triệu USD (chiếm trên 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước).

Xuất khẩu dầu thô sang Thái Lan quý 1 năm nay đạt 185.105 tấn, trị giá 99,07 triệu USD – đứng thứ 2 thi trường, chiếm 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, tăng 17,6% về lượng và tăng 46,5% về kim ngạch so với cùng kỳ;

Australia – thị trường tiêu thụ dầu thô lớn thứ 3 của Việt Nam cũng đạt mức tăng khá mạnh 70,9% về lượng và tăng 129% về kim ngạch, đạt 180.213 tấn, tương đương 95,29 triệu USD.

Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu dầu thô sang Mỹ cũng tăng rất mạnh 296% về lượng và tăng 381% về kim ngạch, đạt 133.231 tấn, tương đương 68,24 triệu USD.

Dầu thô xuất sang các nước Đông Nam Á nói chung chiếm 30% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt gần 297.150 tấn, tương đương 156,57 triệu USD, giảm 24,8% về lượng và giảm 6,6% về kim ngạch so với 3 tháng đầu năm ngoái.

Thị trường xuất khẩu dầu thô quý 1/2018

Thị trường

Quý 1/2018

(+/-%)quý 1/2018 so với cùng kỳ

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

991.427

520.716.944

-34,72

-18,29

Trung Quốc

239.104

127.263.678

-66,05

-56,59

Thái Lan

185.105

99.071.418

17,58

46,51

Australia

180.213

95.290.508

70,87

129,23

Mỹ

133.231

68.240.448

295,85

380,65

Nhật Bản

97.367

49.998.374

-58,9

-51,39

Singapore

67.091

33.394.004

-65,19

-58,22

Malaysia

44.954

24.109.465

-0,17

20,35

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)