Xuất khẩu giấy và sản phẩm kim ngạch trong tháng 8/2019 đạt 106,26 triệu USD, tăng 5,3% so với tháng 7/2019 – đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp.
Nâng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2019 lên 714,01 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.
Việt Nam xuất khẩu giấy và sản phẩm chủ yếu sang các nước Đông Nam Á, tỷ trọng xuất sang thị trường này chiếm 29,40% tỷ trọng.
Trong top 10 thị trường xuất khẩu chủ lực giấy và sản phẩm từ giấy thì Mỹ là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất 19,44%, đạt 138,82 triệu USD, tăng 79,87% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8/2019 cũng đã xuất sang thị trường này 19,76 triệu USD giấy và sản phẩm, tăng 6,86% so với tháng 7/2019 và tăng gấp 3,1 lần (tức tăng 208,32%) so với tháng 8/2018.
Với vị trí và khoảng cách địa lý không xa với Việt Nam, Trung Quốc đại lục chỉ đứng thứ hai sau Mỹ, đạt 116,72 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tốc độ xuất sang thị trường này sụt giảm 36,61%. Tính riêng tháng 8/2019, cũng đã xuất sang Trung Quốc đại lục 18,97 triệu USD, tăng 4,89% so với tháng 7/2019, nhưng giảm 17,24% so với tháng 8/2018.
Kế đến là các thị trường Đài Loan (TQ), Campuchia với kim ngạch đạt lần lượt 68,31 triệu USD; 61,93 triệu USD, tăng tương ứng 11,21% và 44,23% so với cùng kỳ; riêng tháng 8/2019 xuất sang thị trường Đài Loan (TQ) tăng 1,78% nhưng giảm 8,78% ở thị trường Campuchia so với tháng 7/2019; nhưng nếu so với tháng 8/2018 thì xuất sang hai thị trường này đều tăng trưởng kim ngạch, tăng lần lượt 12,89% và 29,21%.
Nhìn chung, 8 tháng đầu năm nay xuất khẩu giấy và sản phẩm sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng, số thị trường này chiếm 70,58%, đặc biệt xuất khẩu sang thị trường Anh, Đức và Hongkong tăng mạnh vượt trội, theo đó xuất sang Anh tăng nhiều nhất, gấp hơn 3,6 lần (tương ứng 256,13%) tuy chỉ đạt 4,59 triệu USD, riêng tháng 8/2019 xuất sang Anh 724,1 nghìn USD, tăng 32,14% so với tháng 7/2019 và tăng gấp 5,6 lần (tương ứng 460,97%) so với tháng 8/2018; xuất sang Đức tăng gấp 2,1 lần (tương ứng 210,69%) đạt 3,74 triệu USD, riêng tháng 8/2019 đạt 898 nghìn USD, tăng gấp 2,3 lần (tương ứng 12355,71%) so với 7/2019 và gấp 5,9 lần (tương ứng 491,42%) so với tháng 8/2018; xuất sang Hongkong (TQ) tăng gấp 2,4 lần (tương ứng 140,01%) đạt 12,45 triệu USD, riêng tháng 8/2019 đã xuất sang thị trường này 4,4 triệu USD, tăng 74,88% so với tháng 7/2019 và tăng gấp 5,6 lần (tương ứng 460,97%) so với tháng 8/2018.
Ở chiều ngược lại, Philippines lại giảm mạnh nhập giấy và sản phẩm giấy từ Việt Nam, giảm 38,7% tương ứng với 11,63 tiệu USD, tính riêng tháng 8/2019 Philippine cũng đã nhập từ Việt Nam 2,58 triệu USD, tăng 35,02% so với tháng 7/2019 và tăng 35,06% so với tháng 8/2018. Cùng với đó, xuất sang thị trường Trung Quốc đại lục cũng giảm mạnh.
Thị trường xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy 8 tháng năm 2019

Thị trường

Tháng 8/2019 (USD)

+/- so với tháng 7/2019 (%)*

8 tháng năm 2019 (USD)

+/- so với cùng kỳ 2018 (%)*

Mỹ

19.768.463

6,86

138.820.266

79,87

Trung Quốc

18.972.345

4,89

116.726.142

-36,61

Đài Loan

9.729.251

1,78

68.318.485

11,21

Campuchia

8.019.260

-8,78

61.932.306

44,23

Nhật Bản

7.315.354

3,24

49.220.090

-15,51

Indonesia

5.584.997

-12,1

43.275.378

50,27

Thái Lan

3.932.144

14,01

32.516.382

54,34

Malaysia

4.814.131

-3,34

31.148.408

-8,29

Australia

4.195.196

17,77

25.988.823

26,22

Singapore

2.592.252

-5,8

24.957.419

-4,38

Hàn Quốc

2.233.298

-16,66

16.590.783

9,37

HongKong (TQ)

4.482.666

74,88

12.455.804

140,01

Philippines

2.582.670

35,02

11.632.949

-38,7

Anh

724.118

32,14

4.596.184

256,13

Lào

996.503

24,92

4.473.854

42,86

Đức

898.066

125,71

3.747.868

210,69

UAE

714.496

431,05

2.867.833

10,33

(* Tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: VITIC