Những mặt hàng chính xuất khẩu sang thị trường Nga trong tháng 1/2021: Điện thoại chiếm 41% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 110 triệu USD, tăng 196% so với tháng trước và tăng 151% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 33,2 triệu USD, giảm 34,1% so với tháng trước nhưng tăng 86,5% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu hàng dệt may đứng thứ 3 về kim ngạch, đạt 25,3 triệu USD, tăng 14,3% so với tháng trước, và tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 1/2021: xuất khẩu cà phê tăng 46,8%; chè tăng 27,62%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 43,5%; xuất khẩu gạo tăng 127% so với tháng 12/2020; xuất khẩu mặt hàng gốm sứ tăng nhẹ 5,5% so với tháng trước, nhưng tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.
 Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Nga tháng 1/2021

(tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC