Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng dệt may; điện thoại các loại và linh kiện; túi xách ví, vali, mũ và ô dù; chất dẻo nguyên liệu; phương tiện vận tải và phụ tùng sang thị trường Nigiêria. Mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2020 là: hàng dệt may thu về 29,27 triệu USD, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,13% tỷ trọng xuất khẩu; tiếp đến là xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trị giá 6,09 triệu USD, chiếm 6,07% tỷ trọng, giảm 35,10% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu chất dẻo nguyên liệu tăng mạnh, tăng tới 106,46%, trị giá 3,37 triệu USD.
Theo đánh giá hiện nay, Nigiêria đang trở thành thị trường thương mại tiềm năng của Việt Nam tại châu Phi. Trong 5 năm gần đây, bình quân kim ngạch thương mại hai nước đạt trên 250 triệu USD. Việt Nam xuất các mặt hàng như phương tiện vận tải, máy vi tính, thiết bị điện tử… Việt Nam cũng nhập khẩu từ Nigeria các sản phẩm như hạt điều, sợi bông, sợi gỗ, rau quả…
Hai bên cũng có nhiều tiềm năng hợp tác khác trong nông nghiệp, chế biến nông sản, gia công may mặc, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Nigiêria 9T/2020
(tính toán từ số liệu công bố ngày 14/10/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
 

Thị trường

Tháng 9/2020

+/- so với tháng 8/2020 (%)

9 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 9T 2020 (%)

Mặt hàng

15.165.427

12,17

100.498.679

12,39

100

Hàng dệt, may

1.993.100

-10,40

29.278.164

8,94

29,13

Điện thoại các loại và linh kiện

1.217.735

69,01

6.098.014

-35,10

6,07

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

915.576

-61,14

5.192.631

13,97

5,17

Chất dẻo nguyên liệu

291.751

-52,89

3.375.513

106,46

3,36

Phương tiện vận tải và phụ tùng

90.157

 

1.760.959

-6,22

1,75

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

67.019

-43,49

720.073

-41,74

0,72

Hàng hóa khác

10.590.089

41,56

54.073.324

23,34

53,81

Nguồn: VITIC