Mặc dù tháng 9/2019 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gốm sứ của Việt Nam giảm 9,2% so với tháng 8/2019 chỉ với 42,82 triệu USD. Nhưng tính chung 9 tháng đầu năm 2019 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018 đạt 389,05 triệu USD.
Sản phẩm gốm sứ của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các nước Đông Nam Á, chiếm 23,94% tỷ trọng đạt 93,17 triệu USD, tăng 9,29% so với cùng kỳ 2018, riêng tháng 9/2019 cũng đã xuất sang các nước Đông Nam Á 1,19 triệu USD, tăng 0,18% so với tháng 8/2019 và tăng 23,26% so với tháng 9/2018.
Thị trường đạt kim ngạch lớn đứng thứ hai là Mỹ, chiếm 17,1% tỷ trọng đạt 66,55 triệu USD, tăng 20,48% so với cùng kỳ 2018, riêng tháng 9/2019 kim ngạch tăng 7,1% so với tháng 8/201 9 và tăng 47,1% so với tháng 9/2018 đạt 6,74 triệu USD.
Đối với các nước EU, kim ngạch 9 tháng năm 2019 đạt 62,3 triệu USD, tăng 5,08% so với 9 tháng năm 2018, riêng tháng 9/2019 giảm 26,6% so với tháng 8/2019 nhưng tăng 1,53% so với tháng 9/2018 với 6,17 triệu USD.
Kế đến là các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (TQ), Thái Lan… Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2019 kim ngạch xuất khẩu đều tăng trưởng ở hầu hết các thị trường, số này chiếm 56,66% trong đó xuất sang thị trường Indonesia tăng vượt trội, tăng 72,27% so với cùng kỳ 2018, riêng tháng 9/2019 cũng đã xuất sang Indonesia 1,2 triệu USD, giảm 43,59% so với tháng 8/2019 và giảm 17,82% so với tháng 9/2018.
Bên cạnh đó, xuất sang các thị trường như Philippines, Hàn Quốc và Canada cũng tăng mạnh, tăng lần lượt 54,92%; 43,57% và 38,13% tương ứng với 18,98 triệu USD; 22,8 triệu USD và 3,54 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Thụy Điển giảm mạnh, giảm 51,18% chỉ với 860,48 nghìn USD, riêng tháng 9/2019 cũng đã xuất sang Thụy Điển 22,3 nghìn USD, giảm 77,49% so với tháng 8/2019 và giảm 54,54% so với tháng 9/2018.
Thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ 9 tháng năm 2019

Thị trường

Tháng 9/2019 (USD)

+/- so với tháng 8/2019 (%)*

9 tháng năm 2019 (USD)

+/- so với cùng kỳ 2018 (%)*

Mỹ

6.740.037

7,1

66.550.469

20,48

Nhật Bản

5.871.207

-10,66

55.517.310

-8,04

Đài Loan

3.456.302

-9,36

31.391.528

3,82

Thái Lan

3.465.939

20,34

24.701.858

11,05

Hàn Quốc

2.050.150

-36,37

22.802.801

43,57

Philippines

3.159.595

-2,07

18.981.616

54,92

Anh

1.231.015

-43,93

18.873.251

22,79

Indonesia

1.261.830

-43,59

15.935.441

72,27

Trung Quốc

2.008.907

15,91

15.017.436

38,54

Campuchia

1.997.977

26,36

14.500.097

-33,1

Hà Lan

931.055

-56,54

10.955.310

-4,81

Australia

1.399.644

-8,83

10.721.252

-2,11

Đức

996.353

41,59

9.865.959

29,08

Pháp

1.716.834

-7,26

8.608.956

10,68

Malaysia

726.937

-10,49

7.243.889

-20

Italy

873.981

-13,96

7.210.018

-13,23

Myanmar

668.458

13,39

5.361.924

9,53

Lào

518.752

13,89

5.313.320

13,57

Canada

260.716

9,8

3.546.372

38,13

Đan Mạch

47.631

-46,25

2.236.094

-5,97

Ấn Độ

136.540

-55,43

2.142.889

-1,68

Bỉ

122.314

-31,83

2.025.988

-31,04

Tây Ban Nha

231.214

72,11

1.700.178

3,72

Achentina

76.976

-29,86

1.618.419

4,54

Nga

146.525

-34,01

1.156.934

7,94

Singapore

108.231

3,61

1.132.507

-5,45

Hồng Kông (TQ)

144.640

32,75

953.452

-15,44

Thụy Điển

22.304

-77,49

860.489

-51,18

Áo

 

 

42.740

18,01

Iraq

23.000

 

23.000

-91,4

(*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: VITIC