Nhưng tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9/2019 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 340,7 triệu USD, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước – đây cũng là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 46 mặt hàng, số liệu thống kê của TCHQ.
Các sản phẩm mây tre đan của Việt Nam đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu trung bình đạt trên 200 triệu USD/năm, chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong cả nước.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, sản phẩm mây, tre, cói của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang các nước EU chiếm 31,44% tỷ trọng, đạt 107,12 triệu USD, tăng 35,36% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 9/2019 kim ngạch giảm 9,72% so với tháng 8/2019 nhưng tăng 15,1% so với tháng 9/2018 với 8,92 triệu USD.
Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Mỹ, đạt 96,57 triệu USD, tăng 99,51% so với 9 tháng năm 2018, riêng tháng 9/2019 cũng đã xuất sang Mỹ 10,24 triệu USD, giảm 17,12% so với tháng 8/2019 nhưng tăng gấp 2,2 lần (tức tăng 123,81%) so với tháng 9/2018.
Kế đến là thị trường Nhật Bản giảm 18,32% so với tháng 8/2019 và giảm 5,92% so với tháng 9/2018 với 5,87 triệu USD trong tháng 9/2019, tính chung 9 tháng năm 2019 đạt 50,81 triệu USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ.
Ngoài những thị trường kể trên sản phẩm mây, tre, cói và thảm của Việt Nam còn xuất sang các thị trường khác như: Đức, Trung Quốc, Ba Lan, Đan Mạch…
Nhìn chung, thời gian này kim ngạch xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói của Việt Nam đều tăng trưởng ở hầu khắp các trường, đặc biệt thời gian này Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu sản phẩm mây, tre, cói và thảm của Việt Nam, tuy kim ngạch chỉ đạt 9,2 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp 2,3 lần (tức tăng 131,82%), riêng tháng 9/2019 cũng đã xuất sang Ấn Độ 828,1 nghìn USD, giảm 38,57% so với tháng 8/2019 và tăng 70,35% so với tháng 9/2018. Bên cạnh đó xuất sang các thị trường Anh, Tây Ban Nha cũng tăng mạnh, tăng lần lượt 89,11% và 92,87% so với cùng kỳ đạt tương ứng 19,5 triệu USD; 15,03 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, xuất sang thị trường Brazil giảm nhiều nhất, giảm 12,55% so với cùng kỳ tương ứng với 807,01 nghìn USD, riêng tháng 9/2019 đã xuất sang Brazil 61,3 nghìn USD, tăng 15,94% so với tháng 8/2019 nhưng giảm 12,34% so với tháng 9/2018.
Đáng chú ý, trong cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm, mây, tre, cói và thảm 9 tháng đầu năm nay có thêm thị trường Áo với kim ngạch 930,49 nghìn USD.
Thị trường xuất khẩu mây, tre, cói và thảm 9 tháng năm 2019

Thị trường

Tháng 9/2019 (USD)

+/- so với tháng 8/2019 (%)*

9 tháng năm 2019 (USD)

+/- so với cùng kỳ năm 2018 (%)*

Mỹ

10.248.225

-17,12

96.570.120

99,51

Nhật Bản

5.874.211

-18,32

50.814.247

10,8

Đức

2.321.970

8,49

20.770.002

1,5

Anh

1.215.229

-15,86

19.586.239

89,11

Pháp

1.204.722

-21,7

16.119.793

44,84

Tây Ban Nha

907.405

-37,98

15.034.205

92,87

Australia

1.439.807

-28,63

13.953.709

26,21

Hàn Quốc

1.451.561

-16,24

13.374.426

2,58

Hà Lan

1.103.808

31,83

10.500.511

17,23

Ấn Độ

828.192

-38,57

9.205.999

131,82

Trung Quốc

951.959

-2,68

8.505.915

-4,61

Canada

557.805

-18,16

6.822.155

36,8

Italy

684.469

20,97

6.212.807

34,25

Bỉ

291.857

-58,89

5.492.478

33,48

Thụy Điển

520.111

-12,53

5.255.200

-1,72

Đài Loan

628.037

-19,15

4.710.781

-8,29

Đan Mạch

363.006

48,56

3.785.979

40,36

Ba Lan

307.513

-10,13

3.437.852

-5,83

Nga

246.597

-20,12

2.265.191

62,57

Brazil

61.357

15,94

807.012

-12,55

(*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: VITIC