Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, tháng 9/2019 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ giảm 0,3% so với tháng 8/2019 – đây là tháng giảm đầu tiên sau hai tháng tăng liên tiếp.
Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9/2019 xuất khẩu nhóm hàng này đạt kim ngạch 1,1 tỷ USD, chiếm 0,57% tỷ trọng tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2018 – vươn lên đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng trong 45 nhóm/mặt hàng chỉ sau đá quý, kim loại quý và sản phẩm.
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ sang Australia, chiếm 2,94% tổng kim ngạch đạt 32,7 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ giảm 13,06%, riêng tháng 9/2019 xuất sang thị trường này cũng giảm 30,76% so với tháng 8/2019 và giảm 18,97% so với tháng 9/2018 chỉ có 4,4 triệu USD.
Với vị trí và khoảng cách địa lý không xa với Việt Nam, thuận lợi cho việc giao thương, nhưng Trung Quốc đại lục chỉ đứng thứ hai về kim ngạch sau Australia, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu sang thị trường này tăng vượt trội, tăng 43,54% đạt 13,7 triệu USD, riêng tháng 9/2019 cũng đã xuất sang Trung Quốc đại lục 2 triệu USD, tăng 41,68% so với tháng 8/2019 và tăng 96,9% so với tháng 9/2018.
Kế đến là thị trường Đài Loan (TQ) đạt trên 6 triệu USD, tăng 12,3% so với 9 tháng năm 2018, riêng tháng 9/2019 đạt 847,9 nghìn USD, tăng 2,73% so với tháng 8/2019 và tăng 27,16% so với tháng 9/2018.
Ngoài những thị trường kể trên, Việt Nam còn xuất khẩu sang các thị trường khác như: New Zealand, Campuchia, Chile, …
Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ sang các thị trường hầu hết đều tăng trưởng, số thị trường này chiếm 53,84%. Ngoài thị trường Trung Quốc đại lục tăng vượt trội, thì xuất sang Hongkong (TQ) và Brazil cũng tăng mạnh đều trên 20% lần lượt tăng 29,59% và 27,28%.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Campuchia và Malaysia giảm mạnh, giảm tương ứng 37,83% và 38,85% so với cùng kỳ, mặc dù trong tháng 9/2019 xuất sang hai thị trường này đều tăng trưởng, tăng tương ứng 18,14%; 8,28%.
Đáng chú ý, so với cùng thời kỳ này năm trước, cơ cấu thị trường xuất khẩu nhóm hàng này có thêm một số thị trường như Đan Mạch 24,92 triệu USD; Nauy 4,41 triệu USD và Phần Lan 2,54 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 9 tháng năm 2019

Thị trường

Tháng 9/2019 (USD)

+/- so với tháng 8/2019 (%)*

9 tháng năm 2019 (USD)

+/- so với cùng kỳ 2018 (%)*

Australia

4.415.335

-30,76

32.705.443

-13,06

Trung Quốc

2.033.031

41,68

13.789.500

43,54

Đài Loan

847.986

2,73

6.079.830

12,3

Campuchia

617.698

18,14

5.016.567

-37,83

New Zealand

912.850

-9,43

4.913.943

2,28

Hồng Kông (TQ)

175.905

-12,87

2.022.978

29,59

Chile

322.817

26,82

1.920.940

-8,89

Malaysia

263.920

8,28

1.641.898

-38,85

Myanmar

191.041

77,4

1.391.955

-13,12

Indonesia

204.942

-1,82

1.361.669

41,24

Philippines

130.252

181,08

628.520

-16,29

Pê Ru

 

 

423.290

0,67

Brazil

74.181

-4,09

237.672

27,28

(*Tính toán số liệu từ TCHQ)

Nguồn: VITIC