Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng 3/2020 ước đạt 332.727 tấn, tương đương 116,03 triệu USD, giá trung bình 348,7 USD/tấn, tăng mạnh 47,4% về lượng, tăng 63,6% về kim ngạch và tăng 11% về giá so với tháng 2/2020; tăng 22,9% về lượng, tăng 10,4% về kim ngạch nhưng giảm 10,2% về giá so với tháng 3/2019.
Tính chung khối lượng xuất khẩu mặt hàng này trong quý 1/2020 đạt 767.699 triệu tấn (258,8 triệu USD), tăng 13,4% về khối lượng và tăng nhẹ 0,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Giá xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn bình quân 3 tháng đầu năm đạt 337,1 USD/tấn, giảm 10,8%.
Trong quý 1/2020, Trung Quốc vẫn duy trì là thị trường chủ đạo tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, chiếm tới 91,6% trong tổng lượng và chiếm 90,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường này trong 3 tháng đầu năm 2020 đạt 703.033 tấn, tương đương 234,76 triệu USD, tăng 16,5% về khối lượng và tăng 3,2% về kim ngạch so với cùng kì năm 2019; Tuy nhiên giá xuất khẩu giảm 11,4%, đạt trung bình 333,9 USD/tấn.
Dự kiến 4 tháng đầu năm, xuất khẩu ước đạt 1,02 triệu tấn, tương đương với 349 triệu USD (tăng 11,5% về khối lượng và giảm 0,01% về giá trị so với cùng kì năm 2019).
Đáng chú ý, mặt hàng này có nhiều cơ hội tăng trưởng do phía Trung Quốc đang phục hồi ngành chăn nuôi lợn sau dịch tả lợn châu Phi dẫn đến nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng cao. Bên cạnh đó, giá xuất khẩu khoai vẫn đang tiếp tục tăng do bệnh khảm lá sắn tiếp tục bùng phát ở Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 nên tình hình giao thương giữa 2 nước cũng trở nên thuận lợi hơn.
Ngoài ra, Việt Nam còn xuất sang Hàn Quốc 24.098 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, thu về 6,7 triệu USD, giảm 13,4% về lượng và giảm 14,7% về kim ngạch so với cùng kỳ; xuất sang thị trường Malaysia 13.481 tấn, tương đương 5,67 triệu USD, tăng mạnh 110,2% về lượng và tăng 102% về kim ngạch; Đài Loan 11.056 tấn, tương đương 4,54 triệu USD, tăng 59,8% về lượng và tăng 45,7% về kim ngạch. Đặc biệt chú ý xuất khẩu sang Nhật Bản tuy khối lượng không lớn 1.384 tấn, tương đương 0,64 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng đột biến gấp 32 lần về khối lượng và tăng gấp 17,1 lần về kim ngạch.

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn quý 1/2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2020 của TCHQ)

Thị trường

Quý 1/2020

So với quý 1/2019(%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

767.699

258.795.542

13,14

0,94

100

100

Trung Quốc đại lục

703.033

234.764.621

16,48

3,22

91,58

90,71

Hàn Quốc

24.098

6.700.172

-13,39

-14,67

3,14

2,59

Malaysia

13.481

5.673.523

110,18

101,95

1,76

2,19

Đài Loan(TQ)

11.056

4.544.936

59,77

45,73

1,44

1,76

Philippines

3.147

1.212.450

-70,01

-72,97

0,41

0,47

Nhật Bản

1.384

638.302

3.195,24

1.615,17

0,18

0,25

Pakistan

153

107.100

-26,79

-12,27

0,02

0,04

 

Nguồn: VITIC