Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2021 giảm cả lượng và kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2020, với mức giảm 44,7% về lượng và giảm 47,9% về trị giá đạt 464.191 tấn, trị giá 230,34 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 496,2 USD/tấn, giảm 31 USD/tấn so với 3 tháng đầu năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch, chiếm 44,5% trong tổng lượng và chiếm 42,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 206.344 tấn, kim ngạch 98,3 triệu USD, tăng 34,8% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2020, giá trung bình 476,8 USD/tấn, giảm 67 USD/tấn so với 3 tháng năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 8,6% trong tổng lượng và chiếm 8,7% trong tổng kim ngạch, đạt 40.286 tấn, kim ngạch 20,17 triệu USD, giá trung bình 500,8 USD/tấn.
Sau đó là thị trường Malaysia cũng giảm 58,7% về lượng và giảm 43,8% trị giá, giá xuất trung bình 465,9 USD/tấn, tăng 123 USD/tấn so với 3 tháng đầu năm 2020.
 Xuất khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/4/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC