Riêng tháng 10/2019 tăng mạnh 78% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2019, đạt 1,06 triệu tấn, tương đương 640,25 triệu USD, giá nhập khẩu giảm nhẹ 0,1%, đạt 604,9 USD/tấn.
Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc, đạt 2,05 triệu tấn, trị giá 1,33 triệu USD, giá trung bình 650,3 USD/tấn, chiếm 25,6% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 27,2% trong tổng kim ngạch, giảm 12,2% về lượng, giảm 22,4% về kim ngạch và giảm 11,7% về giá so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 10/2019 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 82,7% về lượng, tăng 90,7% về kim ngạch và tăng 4,4% về giá so với tháng 9/2019, đạt 320.728 tấn, tương đương 205,58 triệu USD, giá 641 USD/tấn.
Malaysia là thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, với 2,18 triệu tấn, trị giá 1,29 triệu USD, giá trung bình 591,6 USD/tấn, chiếm 27% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, giảm 23,9% về lượng, giảm 28,9% về kim ngạch và giảm 6,6% về giá so với cùng kỳ năm 2018
Nhập khẩu từ Singapore trong tháng 10/2019 tăng rất mạnh 262% về lượng, tăng 300,8% về kim ngạch và tăng 10,7% về giá so với tháng 9/2019, đạt 307.679 tấn, tương đương 178,88 triệu USD, giá 581,4 USD/tấn. Mặc dù vậy, cộng chung cả 10 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này vẫn giảm 17% về lượng, giảm 26,6% về kim ngạch và giảm 11,5% về giá so với cùng kỳ, đạt 1,83 triệu tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, giá trung bình 571,6 USD/tấn, chiếm gần 22,9% trong tổng lượng và chiếm 21,4% trong tổng kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 10 tháng đầu năm tăng nhẹ 1,9% về lượng, nhưng giảm 9,7% về giá, giảm 8% kim ngạch, đạt 1,25 triệu tấn, tương đương 785,52 triệu USD, giá 628,1 USD/tấn, chiếm 15,6% trong tổng lượng và chiếm 16,1% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước.
Trong 10 tháng đầu năm nay, thị trường đáng chú ý nhất là Hồng Kông, mặc dù lượng nhập khẩu rất ít 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng rất mạnh 452% về lượng và tăng 325,7% về kim ngạch; tuy nhiên, giá nhập khẩu giảm 22,9%, đạt 463,4 USD/tấn
Ngược lại, xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Nga sụt giảm mạnh nhất 67,4% về lượng, giảm 27,4% về giá, giảm 76,3% kim ngạch, đạt 21.819 tấn, tương đương 13,47 triệu USD, giá 617,4 USD/tấn; Nhập khẩu từ Thái Lan cũng giảm mạnh 49,4% về lượng, giảm 9,8% về giá, giảm 54,4% kim ngạch, đạt 572.446 tấn, tương đương 355,44 triệu USD, giá 620,9 USD/tấn.

Nhập khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2019

Thị trường

10 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

 

Trị giá

 

Tổng cộng

8.005.321

4.884.521.699

-19,78

-27,59

Hàn Quốc

2.046.769

1.330.925.810

-12,16

-22,43

Malaysia

2.183.793

1.291.953.111

-23,85

-28,91

Singapore

1.832.717

1.047.649.722

-17

-26,58

Trung Quốc đại lục

1.250.700

785.524.365

1,93

-7,97

Thái Lan

572.446

355.438.312

-49,44

-54,39

Đài Loan (TQ)

22.905

14.851.773

 

 

Nga

21.819

13.470.330

-67,35

-76,29

Nhật Bản

14.935

8.672.342

 

 

Hồng Kông (TQ)

563

260.902

451,96

325,66

(*Tính toán theo số liệu của TCHQ)

Nguồn: VITIC