Riêng tháng 8/2029 đạt 867.957 tấn, tương đương 505,64 triệu USD, giá nhập khẩu đạt 582,6 USD/tấn, giảm 17,79% về lượng, giảm 20,2% về kim ngạch và giảm 3% về giá so với tháng liền kề trước đó.
Trong 8 tháng đầu năm nay, nhập khẩu xăng dầu từ toàn bộ các thị trường đều bị sụt giảm cả lượng, giá và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; riêng nhập khẩu từ thị trường Hồng Kông tuy lượng nhập khẩu rất ít, chỉ 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD, nhưng so với 8 tháng đầu năm trước thì tăng rất mạnh 452% về lượng và tăng 325,7% về kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia - thị trường lớn nhất cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, với 1,8 triệu tấn, trị giá 1,07 triệu USD, giá trung bình 592,1 USD/tấn, chiếm 28,6% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 27,7% trong tổng kim ngạch, giảm 25,8% về lượng, giảm 29,2% về kim ngạch và giảm 4,5% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc – thị trường lớn thứ 2 cũng giảm 28,7% về lượng, giảm 36,1% về kim ngạch và giảm 10,4% về giá, đạt 1,54 triệu tấn, trị giá 1,01 triệu USD, giá trung bình 652,2 USD/tấn, chiếm gần 24,5% trong tổng lượng và chiếm 26,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Thị trường lớn thứ 3 là Singapore cũng giảm 29,7% về lượng, giảm 37% về kim ngạch và giảm 10,3% về giá so với cùng kỳ, đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 801,29 triệu USD, giá trung bình 571,6 USD/tấn, chiếm gần 22,3% trong tổng lượng và chiếm 20,8% trong tổng kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc cũng giảm cả về lượng, giá và kim ngạch, với mức giảm tương ứng 1,2%, 7,6% và 8,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 990.276 tấn, tương đương 624,02 triệu USD, giá 630,2 USD/tấn, chiếm 15,7% trong tổng lượng và chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước.
Ngoài các thị trường lớn như trên, Việt Nam còn nhập khẩu 448.975 tấn xăng dầu từ thị trường Thái Lan, trị giá 279,3 triệu USD; nhập khẩu 22.904 tấn xăng dầu từ Đài Loan, trị giá 14,85 triệu USD; nhập khẩu 14.501 tấn xăng dầu từ Nhật Bản, trị giá 8,49 triệu USD; nhập khẩu 12.007 tấn xăng dầu từ Nga, trị giá 7,29 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2019

Thị trường

8 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

6.292.941

3.843.651.740

-27,06

-33,05

Malaysia

1.799.633

1.065.637.033

-25,84

-29,18

Hàn Quốc

1.543.550

1.006.751.038

-28,71

-36,14

Singapore

1.401.948

801.292.590

-29,71

-36,98

Trung Quốc đại lục

990.276

624.022.532

-1,16

-8,67

Thái Lan

448.975

279.301.677

-41,02

-44,63

Đài Loan (TQ)

22.904

14.851.293

 

 

Nhật Bản

14.501

8.489.368

 

 

Nga

12.007

7.290.487

-80,11

-85,77

Hồng Kông (TQ)

563

260.902

451,96

325,66

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn: VITIC 

Nguồn: Vinanet