Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xơ sơi dệt về Việt Nam trong tháng 5 năm 2018 tăng 25,2% về lượng và tăng 29,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 96.312 tấn, tương đương 233,99 triệu USD.

Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2018 cả nước nhập khẩu 409.904 tấn xơ sợi dệt, trị giá 956,35 triệu USD, tăng 16% về lượng và tăng 31,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhập khẩu xơ sợi trong tháng 5 tăng 2,9% so với tháng 4/2018 và tăng 17,5% so với tháng 5/2017, đạt 2.429 USD/tấn. Tính trung bình cả 5 tháng đầu năm giá nhập khẩu đạt 2.333 USD/tấn, tăng 13% so với cùng kỳ.

Các thị trường lớn cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan. Trong đó, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu với 199.947 tấn, tương đương 482,35 triệu USD, chiếm 48,8% trong tổng lượng xơ sợi nhập khẩu của cả nước và chiếm 50,4% trong tổng kim ngạch, tăng 30,7% về lượng và tăng 41,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Đài Loan là thị trường lớn thứ 2 với 74.372 tấn, tương đương 156,34 triệu USD, chiếm 18,1% trong tổng lượng và chiếm 16,3% trong tổng kim ngạch, tăng 9,1% về lượng và tăng 31,3% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc 30.860 tấn, tương đương 80,4 triệu USD, tăng 1,2% về về lượng và tăng 12,8% về kim ngạch. Ấn Độ 22.080 tấn, tương đương 54,35 triệu USD, tăng 5,7% về lượng và tăng 20,6% về kim ngạch.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 5 tháng đầu năm tăng ở tất cả các thị trường so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ duy nhất nhập khẩu ở Pakistan sụt giảm 40,9%, đạt 3,05 triệu USD. Trong số các thị trường nhập khẩu xơ sợi tăng kim ngạch thì nhập khẩu từ Nhật Bản tăng mạnh nhất, tăng 49,2% về lượng và tăng 73,8% về kim ngạch, đạt 5.096 tấn, trị giá 31,49 triệu USD.

Bên cạnh đó, nhập khẩu còn tăng mạnh về kim ngạch ở một số thị trường như: Khối EU nói chung tăng 8,7% về lượng và tăng 49,2% về kim ngạch, đạt 50 tấn, tương đương 1,16 triệu USD. Thị trường Đông Nam Á tăng 0,1% về lượng và tăng 12,9% về kim ngạch, đạt 64.640 tấn, tương đương 108,94 triệu USD.

Nhập khẩu xơ sợi 5 tháng đầu năm 2018

 ĐVT: USD

Thị trường

5T/2018

% tăng giảm so với cùng kỳ

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng số

409.904

956.346.815

16

31,07

Trung Quốc

199.947

482.347.161

30,71

41,54

Đài Loan

74.372

156.342.431

9,1

31,28

Hàn Quốc

30.860

80.396.209

1,24

12,8

Ấn Độ

22.080

54.351.135

5,7

20,6

Thái Lan

32.853

53.078.533

14,58

23,83

Indonesia

23.260

44.933.252

-14,67

1,11

Nhật Bản

5.096

31.494.499

49,22

73,78

Malaysia

8.527

10.926.517

-1,2

18,36

Pakistan

933

3.053.280

-43,8

-40,86

Hồng Kông

253

1.879.914

-62,74

11,61

Hà Lan

50

1.162.948

8,7

49,19

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet