Tháng 1/2021, cả nước nhập khẩu 143.780 tấn đậu tương, trị giá 73,66 triệu USD, tăng 13,9% về lượng, tăng 18% về kim ngạch so với tháng 12/2020; cũng tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch so với tháng 1/2020, với mức tăng tương ứng 60,5% và 98,5%.
Mỹ và Canada là 2 thị trường chủ yếu cung cấp đậu tương cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Mỹ 133.659 tấn, tương đương 68,19 triệu USD, tăng 154,7% về lượng, tăng 19,4% về kim ngạch so với tháng 12/2020, chiếm 93% trong tổng lượng và tổng kim ngạch đậu tương nhập khẩu của cả nước.
Nhập khẩu từ Canada 7.865 tấn, tương đương 4,39 triệu USD, tăng 7,8% về lượng và tăng 19,7% về kim ngạch so với tháng 12/2020; so với tháng 1/2020 thì giảm 22,4% về lượng và giảm 1,6% về kim ngạch.
Trước đó, trong năm 2020, đã có 1,87 triệu tấn đậu tương nhập khẩu về Việt Nam, trị giá 773,75 triệu USD, tăng 11% về lượng và tăng 14,8% về giá trị so với năm 2019.

 

Nguồn: VITIC