Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang NewZealand trong tháng 8/2020 tăng 15% so với tháng 7/2020 đạt 53,09 triệu USD; tuy nhiên, tính cả 8 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu sang thị trường này vẫn sụt giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 311,3 triệu USD.
Đứng đầu về kim ngạch là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt trên 105,78 triệu USD, chiếm 34% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 35,89 triệu USD, chiếm 11,9%, giảm 4,2%; tiếp đến máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 23,07 triệu USD, chiếm 7,4%, tăng 1,4%; Giày dép các loại đạt 22,05 triệu USD, chiếm 7,1%, giảm 8%; hàng dệt, may đạt 16,35 triệu USD, chiếm 5,3%, giảm 15,9%.
Trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tất cả các nhóm hàng sang thị trường NewZealand đều bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019; trong đó giảm mạnh nhất là nhóm quặng và khoáng sản giảm 30,2%, chỉ đạt 2,05 triệu USD; xuất khẩu hàng thủy sản cũng giảm mạnh 25,9%, đạt 8,69 triệu USD; Hạt điều giảm 17,8%, đạt 11,71 triệu USD
Xuất khẩu sang NewZealand 8 tháng đầu năm 2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD

 

Thị trường

 

Tháng 8/2020

+/- so với tháng 7/2020 (%)

 

8 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

 

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

53.087.611

15,02

311.303.369

-13,77

100

Điện thoại các loại và linh kiện

21.242.115

69,61

105.776.507

-23,02

33,98

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

6.607.229

-5,05

36.892.022

-4,2

11,85

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

3.583.412

-1,61

23.065.241

1,41

7,41

Giày dép các loại

2.515.275

-13,44

22.053.763

-7,97

7,08

Hàng dệt, may

1.874.412

-26,44

16.353.897

-15,85

5,25

Gỗ và sản phẩm gỗ

2.756.782

24,93

13.432.024

-9,72

4,31

Hạt điều

845.974

-61,32

11.710.745

-17,84

3,76

Hàng thủy sản

1.527.221

47,21

8.693.959

-25,92

2,79

Sản phẩm từ chất dẻo

541.819

-31,04

6.174.930

-2,38

1,98

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

1.135.584

1,45

3.313.577

-16,25

1,06

Quặng và khoáng sản khác

 

 

2.052.036

-30,19

0,66

Cà phê

290.948

-0,49

1.577.167

-6,34

0,51

Hàng hóa khác

10.166.841

2,19

60.207.502

-4,75

19,34


Nguồn: VITIC